Novadic-Kentron

Novadic-Kentron (NK) is de leidende verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en een van de pioniers op het gebied van een organisatiebrede toepassing van ehealth.
Lees meer

Dimence

Dimence is in 2009 succesvol gestart met het structureel inzetten van ehealth binnen de reguliere behandelingen. Sinds 2011 vormt Dimence, samen met GGZ NHN en Novadic Kentron, het strategisch netwerk 'G3'.
Lees meer

GGzE

GGzE startte in 2011 met het gebruik van het Minddistrict Platform. Inmiddels wordt e-health breed in de organisatie geïmplementeerd.
Lees meer

Aeffectivity

Aeffectivity werkt met een combinatie van gesprekken en online therapie. De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of indien mogelijk face to face in de spreekkamer. Aeffectivity maakt daarbij
Lees meer

Apanta GGZ

Apanta GGZ, heeft de beschikking over het Minddistrict ehealth Platform om seamless behandeling aan te bieden aan haar cliënten.
Lees meer

Amici Psychologen

Amici Psychologen is de eerste praktijk van eerstelijnspsychologen die met behulp van ehealth op een innovatieve manier efficiënte zorg is gaan leveren.
Lees meer

Ascender

Ascender biedt psychologische dienstverlening aan organisaties. In het voorjaar van 2010 is Ascender gestart met het aanbieden van ehealth middels I-Ascend.
Lees meer

Buro van Roosmalen

Begin 2011 startte Buro van Roosmalen met een pilot in het aanbieden van ehealth. Inmiddels biedt deze organisatie alle cliënten, zowel in de eerste- als tweedelijn, een e-healthaccount om online met de behandelaar te kunnen co
Lees meer

Stichting Centrum '45

Centrum '45 heeft de beschikking over het Minddistrict ehealth platform. Tevens gaat de stichting in samenwerking met Minddistrict specifieke content voor haar doelgroep ontwikkelen.
Lees meer

DKP

DKP biedt ehealthtrajecten waarbij face-to-facecontacten naadloos aansluiten op online sessies.
Lees meer

Eleos

Eleos startte in 2011 met het bieden van ehealth aan cliënten met as I problematiek.
Lees meer

Stichting Haspel

De stichting Haspel zet ehealth in bij de behandeling van cliënten met depressieve klachten. Stichting Haspel is in 2007 opgericht met het doel de inzet van POH GGZ in de huisartsenpraktijk te faciliteren.
Lees meer

Heliomare

Heliomare biedt professionele ondersteuning bij onder meer arbeidsintegratie, revalidatie, sport, dagbesteding en onderwijs en zet ehealth in als aanvulling op face-to-faceconsults met patiënten.
Lees meer

Het Dok

Forensisch psychiatrische polikliniek Het Dok start met een volledig vernieuwd online intaketraject voor de forensische zorg.
Lees meer

Huisartsen ZorgGroep Breda e.o

Huisartsen ZorgGroep Breda e.o. is een regionaal samenwerkingsverband van 100 huisartsen. Deze huisartsen hebben afspraken gemaakt om (chronische) zorg volgens de laatste zorgstandaarden te leveren. Meer informati
Lees meer

Intend

Intend levert zorg aan werknemers met psychische klachten en breidt het aanbod uit met bieden van ehealth aan cliënten.
Lees meer

Leger des Heils

Het Leger des Heils innoveert haar zorgaanbod in samenwerking met Minddistrict. Het Leger des Heils biedt onder meer blended zorg aan cliënten in de forensische- en verslavingszorg.
Lees meer

Lentis

In 2012 is Lentis gestart met het bieden van ehealth binnen de LentisDirect (eerstelijn), PsyQ en Jonx (Kind&Jeugd).
Lees meer

Leo Kannerhuis

Het Leo Kannerhuis ontwikkelt modules voor cliënten met autisme en hun omgeving binnen het Minddistrict Content Management Systeem.
Lees meer

Lionarons GGZ

Lionarons GGZ is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. De drijfveer van Lionarons is mensen te helpen om op eigen kracht verder te kunnen. Meer informatie:
Lees meer

Max Ernst

Max Ernst GGZ biedt sinds 2010 ehealth. Inmiddels krijgen alle cliënten van Max Ernst GGZ standaard een account bij aanmelding.
Lees meer

Mediant

Mediant Geestelijke Gezondheidzorg is in april 2011 gestart met het bieden van ehealth aan cliënten bij de afdelingen Preventie, Acute Zorg en Curatieve Zorg.
Lees meer

Menzis

Minddistrict ontwikkelde voor het online zorgportaal Menz en Geest, onderdeel van zorgverzekeraar Menzis, onder andere de zelfhulpcursussen ‘Van Angst naar Beter’ en ‘Van Somber naar Super’.
Lees meer

NKI

Het Nederlands Kanker Instituut biedt middels het Minddistrict platform de Nederlandstalige versie van het programma voor Menopauzale klachten bij (ex)kankerpatienten.
Lees meer

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg is Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg waar voor alle leeftijden ambulante behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling) en klinische behandeling aangeboden wordt. Or
Lees meer

Praktijk Querido

Praktijk Querido heeft het behandelaanbod uitgebreid met ehealth voor o.a. burn-out, angst, depressie en generieke modules.
Lees meer

PRO Praktijksteun

PRO Praktijksteun is ontstaan vanuit een concrete vraag uit de huisartsenzorg naar een zorgorganisatie die uitvoer geeft aan de zorgprocessen die huisarts en POH-GGZ samen uitvoeren binnen de Basis-GGZ. Meer informa
Lees meer

Prezens

Prezens, onderdeel van GGZinGeest en partner van het VUmc, startte begin 2011 met het aanbieden van de VU behandelinterventies aan klanten middels het Minddistrict platform.
Lees meer

PsyQ

PsyQ Heerlen, Emmen en Groningen ontwikkelden blended zorgpaden en behulp van de Minddistrict expert modules.
Lees meer

Radboudumc

Radboudumc en Minddistrict delen de visie om zorg, binnen de verschillende echelons, kwalitatief en financieel te verbeteren d.m.v. innovatieve oplossingen. In dit kader hebben zijn de twee partijen een duurzame samenwerking aa
Lees meer

Re-set

Re-set biedt ehealth aan cliënten met eerstelijnsverslavingsproblematiek (alcohol, benzodiazepines en cannabis) en aan hun familie/vrienden (loved ones programma). Deze behandelingen kunnen gecombineerd worden met face-to-face contacten.
Lees meer

RiaggZuid

RiaggZuid is gestart met het gebruik van het Minddistrict ehealthplatform en de basiscatalogus GGZ voor de eerste- en tweedelijn.
Lees meer

RoderConsult

RoderConsult behandeling, een 1e lijnorganisatie voor verslavingszorg, biedt landelijk face-to-face behandelingen en ehealth aan cliënten met verslavingsproblematiek (alcohol, benzodiazepines en cannabis) en aan hun familie/vri
Lees meer

SMO Breda

SMO Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor mensen met langdurende of acute problemen. Hierdoor komen zij buiten de maatschappij te staan of kunnen zich daarbinnen niet handhaven, met als gevolg
Lees meer

Sterk

Sterk biedt ehealth via het Minddistrict tech platform op het gebied van het omgaan met conflicten tot therapie bij burnout of depressie.
Lees meer

Synaeda

Synaeda, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Leeuwarden, is begin 2011 gestart met het bieden van ehealth.
Lees meer

SynerPsy

SynerPsy biedt verschillende vormen van psychologische begeleiding, gericht op klachtreductie en persoonlijke groei met als doel prettiger functioneren in werk en dagelijks leven.
Lees meer

Vicino NHN

Vicino maakt gebruik van Minddistrict ehealth platform en heeft de beschikking over de basiscatalogus eerstelijn. Vicino heeft zich als doel gesteld om screening, onbegeleide en begeleide blended zorg te bieden aan haar cliënten.
Lees meer

Victas

Victas wil graag meegaan met de tijd en is gestart met het bieden van ehealth op het gebied van verslaving.
Lees meer

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is in 2011 gestart met het aanbieden van ehealth binnen de verslavingszorg. De expert modules worden aangeboden aan zowel de ambulante als klinische cliënten.
Lees meer

Zorgportaal Rijnmond

Zorgportaal Rijnmond participeert in het ReAAL project. Het doel is ouderen in Europa langer thuis te laten wonen. Zorgportaal Rijnmond is verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van het project. Doel in Nederland is om in 3
Lees meer

Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken startte in 2012 een pilot met een keten DBC depressie, waarbinnen ehealth een belangrijk onderdeel van het aanbod is. Zowel huisartsen, poh-ers en eerstelijnspsychologen werken met de Minddistrict expert modules.
Lees meer