Minddistrict

Steun van anderen

Steun van het sociaal netwerk bij herstel

Voor wie is de module bedoeld?

De module ‘Steun van anderen’ is een herstelgerichte module over ondersteuning door het sociale netwerk. De module is ontwikkeld voor volwassenen die werken aan hun herstel. Het doel is om mensen een idee te geven van hoe hun sociale netwerk ze kan helpen bij herstel. De module is te volgen via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module Steun van anderen?

De module bevat relevante onderwerpen die van belang zijn voor mensen die op weg zijn naar herstel. Denk aan het in kaart brengen van het sociale netwerk, steun vragen, sociale obstakels overwinnen, duidelijk communiceren en het uitbreiden en versterken van de sociale omgeving. Ook worden er filmpjes getoond waarin een hulpverlener of ervaringsdeskundige uitleg geeft of vertelt over eigen ervaringen. Daarnaast wordt er na elk verzendmoment stilgestaan bij 'het goede nieuws' van de afgelopen tijd: wat gaat goed, waar is men trots op, of wat wordt als bijzonder ervaren? Om motivatie te bevorderen, wordt er voor elk verzendmoment nagedacht over welke beloning passend is bij de zojuist gezette stap. Aan het einde van de module heeft iemand praktische handvatten gekregen en vaardigheden geleerd om het sociale netwerk te betrekken bij hun herstel.

Welke steun heb je nodig?

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. Ook Marlies de Groot van de Reinier van Arkel Groep was bij de ontwikkeling betrokken. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module?

De module ‘Steun van anderen’ kan los gebruikt worden, maar ook worden ingezet in combinatie met andere herstelgerichte modules. In dat laatste geval is het een goed idee te beginnen met de module 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?', als zogeheten herstel startmodule om meer te weten te komen over herstel. Voorafgaand aan deze module kan de module ‘Hoe sla jij de weg naar herstel in’ worden ingezet om meer te weten te komen over herstel. Deze persoonlijke route module is 'mobile first' en volledig in de app (evenals desktop) te doorlopen. De module bestaat uit 6 hoofdstukken, 6mijlpalen en 6verzendmomenten. De module kan worden ingezet vanuit begeleid wonen en de specialistische en forensische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.