We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive cookies on the Minddistrict website.
Minddistrict

In onze ogen moet ehealth er zijn voor iedereen. Met herstelgerichte modules voor, tijdens en na een zorgtraject.

  • Klaar voor VIPP GGZ dankzij persoonlijke routes
  • White paper: grenzeloos netwerk van zorg

Een grenzeloos netwerk van zorg.

Een grenzeloos netwerk van zorg, met de cliënt als regisseur

Download hier ons white paper gericht op de rol van de mens in de zorgketen, of beter gezegd in het netwerk van zorg.
Wat mag je van een persoon en zijn/haar hulpverleners verwachten? En wat moet er technisch gebeuren om netwerkzorg van de grond te krijgen? We hebben een beeld geschetst van de, voor ons ideale, nabije toekomst.

Please fill in your name
Please enter a valid e-mail address. A valid e-mail address always contains an @ and a domain
Please enter the name of your organisation
FORM_VALIDATION.JOB_TITLE