Minddistrict

Basiszorg: Gedachteschema

Gedachteschema in ehealthmodule voor de basiszorg

Module 'Basiszorg: Gedachteschema'

Het doel van de behandeling is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.

In de module krijgt de cliënt informatie over de invloed van gedachten, het uitdagen van gedachten en het formuleren van helpende gedachten. De cliënt leest oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met het invullen van gedachteschema’s. Hierbij onderzoekt de cliënt de eigen gedachten en oefent hij of zij met het uitdagen van gedachten en het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten. Op die manier krijgt de cliënt meer grip op de eigen gedachten en daarmee op het gevoel en gedrag.

Voor wie is de module 'Basiszorg: Gedachteschema' bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van niet-helpende gedachten en belemmerende gevoelens en/of gedragingen. De module kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit de generalistische basis ggz. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Gedachteschema: opzet en oefeningen

  • Gedachteschema
  • Meer oefenen met het gedachteschema

Optioneel:

  • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
  • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
  • Uitdaagtechniek positief logboek
  • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
  • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen

Dagboek

De dagboeken die inhoudelijk het best bij deze module aansluiten zijn het dagboek 'Uitdaagschema' en het dagboek 'G-schema'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Basiszorg: Gedachteschema’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.