Minddistrict

Basiszorg: Gedragsexperiment

Inhoud

Het doel van de module is het toetsen van gedachten en opvattingen aan de werkelijkheid. In de module wordt een gedragsexperiment voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd door de cliënt. Uitgangspunt is de disfunctionele gedachte van de cliënt. Hier wordt door de cliënt een realistisch alternatief voor bedacht.

Deze gedachten worden vervolgens getoetst in de praktijk. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten. Vervolgens wordt de cliënt begeleid in het voorbereiden, opzetten, uitvoeren en evalueren van het gedragsexperiment. Aan het einde van de behandeling heeft de cliënt zijn opvattingen en gedachten getoetst in de praktijk.

Voor wie is de module 'Basiszorg: Gedragsexperiment'?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met angst- en stemmingsproblematiek. De module kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit de generalistische basis-ggz.

Opzet van de module

  • Voorbereiden
  • Terugblik

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Basiszorg: Gedragsexperiment’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.