Minddistrict

Basiszorg: Gegeneraliseerde angst

Inhoud

Het doel van de behandeling is dat de cliënt controle krijgt over zijn of haar angsten en zorgen. Deze module behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van gegeneraliseerde angst. Denk aan inzicht in het gepieker, uitdagen van angstige gedachten en het oefenen met gedragsexperimenten zoals het piekerkwartier. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heeft de cliënt minder angstige gevoelens en heeft hij of zij het gepieker beter onder controle. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die zich in extreme mate zorgen maken, overmatig piekeren en veel angst ervaren over alledaagse zaken. De behandeling kan worden ingezet vanuit de basiszorg. Een behandelaar geeft feedback op de online sessies. De online module kan worden gecombineerd met face-to-face- en telefonisch contact voor een complete behandeling.

Opzet van Basiszorg: Gegeneraliseerde angst

  • Welkom
  • Wat is er aan de hand?
  • Wat denk ik precies?
  • Kan ik mijn gepieker controleren?
  • Het gevaar van piekeren
  • De positieve kanten van piekeren
  • Terugvalpreventie

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best bij deze module aansluit is het dagboek 'Gegeneraliseerde angst'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Basiszorg: Gegeneraliseerde angst’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.