Minddistrict

Basiszorg: Pak je somberheid aan

Somberheid te lijf gaan

Het doel van de module is om de cliënt van zijn of haar lichte somberheidsklachten af te helpen. De module bestaat uit verschillende onderwerpen die belangrijk zijn bij het behandelen van somberheid. Denk aan structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, inzicht in negatieve gedachten, het belang van ontspanning en werken aan een positief zelfbeeld.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, bekijkt hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij zelfstandig aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met gevoelens van somberheid. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor mensen met sombere gedachten

De module ‘Basiszorg: Pak je somberheid aan’ is ontwikkeld voor volwassenen met somberheidsklachten. De module bestaat uit 6 sessies en kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit de basiszorg waarbij een behandelaar feedback geeft op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet 'Basiszorg: Pak je somberheid aan'

  • Welkom
  • Word actief
  • Meer ontspannen
  • Breng structuur aan
  • Gedachten die je helpen
  • Blij zijn met jezelf

Dagboek

De dagboeken die inhoudelijk het best bij deze module aansluiten zijn het dagboek 'Stemming' en het dagboek 'Emotie'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Basiszorg: Pak je somberheid aan’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de online-therapie module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.