Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Minddistrict

Basiszorg: Verwerking

Inhoud

Het doel van de module is de cliënt te helpen een ingrijpende gebeurtenis te verwerken.

In de module wordt psycho-educatie gegeven over ingrijpende gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund in het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis die hij of zij heeft meegemaakt. Naast het uitvoeren van een schrijfoefening kunnen additionele schrijfoefeningen of het uitvoeren van een afscheidsritueel deel uitmaken van de behandeling.

In de sessies krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat de cliënt aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de behandeling is de cliënt verder gekomen in het verwerkingsproces en heeft hij of zij handvatten om met de ingrijpende gebeurtenis om te gaan.

Voor wie?

De module ‘Basiszorg Verwerking’ is ontwikkeld voor volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. De module kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit de basiszorg. De behandelaar geeft feedback op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontacten.

Opzet van Basiszorg Verwerking

Basiszorg Verwerking bestaat uit 3 modules. De eerste module ‘Basiszorg Verwerking’ bevat de psycho-educatie over verwerking, een schrijfopdracht en een evaluatie van de schrijfopdracht. Vervolgens kan in samenspraak met de cliënt worden besloten of en welke additionele modules worden ingezet.

Basiszorg Verwerking:

  • Verwerk je ingrijpende gebeurtenis
  • Schrijf het uit je hoofd!
  • Hoe ging het schrijven?

Optioneel template: Basiszorg Verwerking: Briefvorm

  • Geef het een plek
  • Heb je het een plek gegeven?

Optioneel template: Basiszorg Verwerking: Ritueel

  • Een ritueel voorbereiden
  • Hoe nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Basiszorg: Verwerking’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.