Autisme en anders boos zijn - Dr. Leo Kannerhuis

Leren omgaan met autisme en boosheid met deze ehealthmodule

De module ‘Anders boos zijn’ helpt mensen met autisme te leren wat boosheid is en hoe dit voor hen werkt. Kinderen komen erachter welke manieren hen kunnen helpen om met boosheid om te gaan.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

‘Anders boos zijn’ is ontwikkeld voor kinderen van 8-10 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Zicht op het eigen autisme;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • Ervaart regelmatig problemen of misverstanden op het gebied van boosheid;
 • Het gezin kan begeleiden tijdens de module.

Wat is de inhoud van de module?

Boos zijn en niet begrepen worden kan veel onnodige frustraties opleveren. Met de module ‘Anders boos zijn’ leren kinderen wat boos zijn is en hoe dit voor hen persoonlijk werkt. Daarnaast maken ze kennis met verschillende technieken om te leren omgaan met boos zijn.

De module is opgedeeld in drie delen:

 1. Herkennen van boos zijn

  • Wat zijn emoties?
  • Wat zorgt ervoor dat je boos wordt? (gebeurtenis)
  • Hoe loopt boos zijn op? (gevoel)
  • Hoe wordt boos zijn geuit? (gedrag)
 2. Stop-knop leren gebruiken om te voorkomen dat boos zijn toeneemt

 3. Oefenen met handige manieren van reageren bij boos zijn

  • Time-out nemen.
  • Minder letten op de boosmaker.
  • Helpende gedachtes gebruiken.

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van de Parnassia Groep, Mondriaan en het Dr. Leo Kannerhuis.

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen ambulante, (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De module bestaat uit 12 informatieve sessies online en 8 registratie/evaluatie sessies online. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact met de behandelaar. Bij het face-to-face contact zal de ouder of begeleider ook aanwezig zijn. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is maximaal 20 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.