Cognitieve gedragstherapie - Dr. Leo Kannerhuis

Cognitieve gedragstherapie voor ASS in deze ehealthmodule

De module ‘Cognitieve gedragstherapie’ richt zich op het opsporen en veranderen van gedachten die leiden tot problemen of klachten met behulp van het zogenaamde G-schema. De module wordt aangeboden door de hulpverlener. Op basis van de therapie moeten algemene klachten en problemen die door autisme veroorzaakt worden verlicht worden.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

‘Cognitieve gedragstherapie’ is ontwikkeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • In staat om in een groep van maximaal 7 mensen te functioneren;
 • Deelnemer heeft een partner of andere naastbetrokkene die wil meedoen als brugpersoon in de behandeling
 • Inzicht en acceptatie wat betreft de eigen diagnose, je bent op de hoogte van jouw ASS en dit is bespreekbaar
 • Geen persoonlijkheidsproblemen zoals depressie of een angststoornis

Wat is de inhoud van de module?

Het doel van de module ‘Cognitieve gedragstherapie’ is het opsporen en veranderen van gedachten die leiden tot problemen of klachten. De samenhang tussen een gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag en gevolg worden onderzocht met het G-schema. Er worden ook andere technieken aangereikt om te leren omgaan met een klacht.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Uitleg over Cognitieve gedragstherapie.
 • Emoties, gedachten en denkpatronen.
 • Het G-schema.
 • Gedachten uitdagen.
 • Omgaan met piekeren en spanning.
 • Problemen oplossen.

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Dr. Leo Kannerhuis en is een samenwerking van de behandellijn volwassenen en RD&I. De inhoud van de behandelmodule is samengesteld op basis van:

 • Cognitieve gedragstherapie bij autisme. Een praktisch behandelprogramma voor volwassenen door C. Schuurman.

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De module bestaat uit 14 informatie sessies online. In het behandelplatform Minddistrict zijn aan de module 4 dagboeken gekoppeld waarin de patiënten stap-voor-stap kunnen oefenen met het invullen van het G-schema.

De module bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de module richt zich op het werken met het G-schema. In het tweede deel denkt je na over alternatief gedrag, gevoelens, gedachten en ga je hiermee oefenen in de praktijk. Ook worden specifieke thema’s als piekeren, spanning en het oplossen van problemen besproken. Je denkt na over een doel voor de toekomst en sluit de module af met een evaluatie sessie.

Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is 16 weken.

Dr. Leo Kannerhuis is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.