Mijn kind met autisme online - Dr. Leo Kannerhuis

Kinderen met autisme zelfstandig online door deze module.

De module ‘Mijn kind online’ geeft ouders informatie over de voordelen en risico’s van internet en social media voor jongeren met autisme. Door de tips die er in de module bij zitten kunnen ouders of verzorgers hun kind beter voorbereiden op zelfstandig online gaan.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

‘Mijn kind online’ is ontwikkeld voor ouders met kinderen van 6 tot 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

  • Een diagnose ASS;
  • Ouders hebben psycho-educatie over ASS gehad.
  • Ouders hebben vragen over internet in combinatie met ASS.
  • Ouders hebben vragen over hoe ze hun kind kunnen begeleiden op internet.
  • Er zijn geen problemen in de gezinssituatie die het kind negatief beïnvloeden

Wat is de inhoud van de module?

Internet en social media zijn onmisbaar in de moderne wereld, hoe bescherm je je kind met ASS het beste tegen de onvoorspelbare factoren en invloeden die het internet kan hebben? Met de module ‘Mijn kind online’ krijgen ouders meer zicht op de voordelen en risico’s van internet en social media voor kinderen en jongeren met ASS. Daarnaast krijgen zij tips over hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

  • Functies van het internet.
  • Voordelen en risico’s vanuit autisme bekeken
  • Begeleiden van je kind

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van de partners van Leo Kannerhuis Nederland en het Dr. Leo Kannerhuis.

Naast de huidige behandelinterventies in de Behandelarrangementen en de eigen expertise van de partners, zijn de onderstaande bronnen gebruikt:

  • Kinderen met autisme veilig online door N. Lonie.

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De module bestaat uit 3 informatieve sessies online. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is maximaal 4 weken.

De module kan ingezet worden als onderdeel van psycho-educatie over autisme aan ouders of als onderdeel van ouderbegeleiding.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.