Voor jezelf opkomen - Dr. Leo Kannerhuis

Leren assertiever te zijn met autisme met deze ehealthmodule

De module ‘Assertiviteit’ helpt mensen met autisme assertiever een mening te geven, grens aan te geven, feedback geven en feedback ontvangen.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

‘Assertiviteit’ is ontwikkeld voor jongeren van 16-18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

  • Een diagnose ASS;
  • Een gemiddelde intelligentie;
  • In staat om in een groep te functioneren;
  • Mist sociale vaardigheden met betrekking tot assertiviteit;
  • Kan met enige mate (met hulp) reflecteren op eigen gedrag in sociale situaties;

Wat is de inhoud van de module?

Mensen met autisme vinden het lezen van sociale situaties vaak lastig, hierdoor kan het voor hen moeilijk zijn om aan te geven wat er niet binnen hun eigen grenzen valt. Het doel van de module is het vergroten van de assertiviteit waardoor je beter voor jezelf op kan komen en je grenzen aan kan geven. Jongeren verkennen wat ze lastig vinden en gaan hiermee oefenen in het dagelijks leven.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

  • Wat is assertiviteit?
  • Mening geven
  • Grens aangeven
  • Feedback geven aan een ander (complimenten en kritiek)
  • Feedback ontvangen van een ander

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Altrecht, Lister en het Dr. Leo Kannerhuis. De blended behandelmodule is ontwikkeld op basis van het behandelprogramma Sociale vaardigheden uit de Behandelarrangementen LKH-NL en eigen expertise van de partners.

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De blended behandelmodule bestaat uit 8 online informatie sessies, 4 online oefensessies en 4 online evaluatiesessies. Het gaat om een zogenaamde blended module: de onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is maximaal 14 weken.

Indien je nog niet over voldoende basisvaardigheden beschikt, wordt geadviseerd om eerst de module Makkelijker contact maken met anderen in te zetten.

Als aanvulling op de blended behandelmodule is een app ontwikkeld. De app is gratis te downloaden in de Play Store (vanaf versie 4.4 of hoger) en App Store.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.