Werk en opleiding autisme - Dr. Leo Kannerhuis

Autisme en werk combineren met deze ehealthmodule

De module 'Werk en opleiding autisme' biedt mensen met autisme de mogelijkheid om inzicht te krijgen in eigen persoonlijkheid, capaciteiten en leerstijlen. Op basis van deze inzichten wordt de drempel naar een volgende stap in opleiding- of beroepskeuze verlaagd.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

'Werk en opleiding autisme' is ontwikkeld voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is. Er wordt onderscheid gemaakt in twee doelgroepen, namelijk:

 • Mensen met vragen rondom opleidingen en beroepskeuze.
 • Mensen die vastgelopen zijn in of uitvallen op werk en/of werk zoeken.

Een screenshot van de module hoe combineer je autisme en werk

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • In staat zijn om in een groep te functioneren;
 • Autisme beïnvloed de prestaties op werk of leren.

Wat is de inhoud van de module?

Autisme en werk hoeven elkaar zeker niet uit te sluiten. Met de module 'Werk en opleiding autisme' wordt het competentieprofiel van de cliënt in kaart gebracht. Het profiel geeft een overzicht van wie iemand is, wat iemand wil en kan en op welke manier hij of zij leert. De module heeft een onderzoekend karakter en verzorgt geen uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek.

Daarnaast worden de invloed van autisme op werken en leren onderzocht en zet een deelnemer zijn of haar netwerk uiteen. Dit geeft handvatten die richting kunnen geven in de zoektocht naar passend werk of een passende opleiding. Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • De loopbaan.
 • Persoonlijke eigenschappen.
 • Wensen, motivatie en reële perspectieven.
 • Sociale vaardigheden en werkvaardigheden.
 • Manieren van werken en leren.
 • De invloed van autisme op werken en leren.
 • Netwerk en sociale steun.
 • Toekomstplannen.

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Dr. Leo Kannerhuis en is een samenwerking van de behandellijn jongeren en RD&I van het Dr. Leo Kannerhuis.

Naast de huidige programma’s in de Behandelarrangementen en de eigen expertise, zijn de onderstaande bronnen gebruikt:

 • KIRA-methodiek van het Dr. Leo Kannerhuis.
 • Materiaal van arbeidshulpverleners en trajectbegeleiders van het Dr. Leo Kannerhuis.

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen ambulante, (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De module bestaat uit 12 online informatie sessies. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten met de behandelaar. De doorlooptijd van de behandelmodule is maximaal 17 weken.

Dr. Leo Kannerhuis is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.