Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Minddistrict

Herstel: Zelfbeeld

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met een negatief zelfbeeld die een herstelgerichte behandeling volgen. Het doel van de module is het verbeteren van het zelfbeeld. De module kan worden ingezet bij uiteenlopende (psychische) problematiek, zoals bijvoorbeeld ernstige psychische aandoeningen, en kan worden gevolgd via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module ‘Herstel: Zelfbeeld’?

Deze module richt zich op het verbeteren van het zelfbeeld. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het onderzoeken van het eigen zelfbeeld. Er zijn oefeningen gericht op het ontwikkelen van aandacht voor positieve eigenschappen, zoals positieve zelfspraak, het bijhouden van een 'positieve ervaring' dagboek en het positieve geheugensteuntje. Ook wordt het gevoel van zelfvertrouwen van de deelnemer versterkt met oefeningen zoals bijvoorbeeld positieve imaginatie. Daarnaast staan mensen die de module volgen na elk verzendmoment stil bij 'het goede nieuws' van de afgelopen tijd: wat gaat goed, waar ben je trots op, wat ervaar je als bijzonder? Om motivatie te bevorderen, worden deelnemers gevraagd voor elk verzendmoment na te denken over welke beloning passend is bij de zojuist gezette stap.

Dagboek ‘positieve ervaring’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘positieve ervaring’ automatisch geactiveerd. In dit dagboek kunnen positieve ervaringen worden bijgehouden. Ook staat men stil bij wat de positieve ervaring over hem of haar zegt. Zo ontstaat er meer aandacht voor positieve eigenschappen en momenten. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

dagboek positieve ervaring

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Herstel: Zelfbeeld’ is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Marlies de Groot van de Reiner van Arkel Groep en Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 5 hoofdstukken met 4 verzendmomenten. Ook wordt het dagboek 'positieve ervaring' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. Voorafgaand aan deze module kan de module ‘Hoe sla jij de weg naar herstel in?’ worden toegevoegd aan de persoonlijke route om meer te weten te komen over een herstelgerichte behandeling en de overige herstelmodules.

De module kan worden ingezet vanuit de specialistische en forensische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. De hoofdstukken van de online module kunnen worden afgewisseld met of deels worden vervangen door face-to-face contact. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.