Minddistrict

Omgaan met gedachten

37 resultaten

 • Dr. Leo Kannerhuis - Autisme en eten
  Helpt eetstoornissen die ontstaan zijn door autisme te verlichten of zelfs verhelpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Eetproblemen,
  • Jongeren > 12,
  • Kinderen < 12,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Opvoedproblemen,
  • SGGZ
 • Mobile first
  Gedragsexperiment
  Het doel van de module is het toetsen van gedachten en opvattingen aan de werkelijkheid.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen,
  • Zelfonderzoek
 • Mobile first
  Dagboek Uitdaagschema
  Dit dagboek wordt gebruikt voor het uitdagen van gedachten.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Begeleid wonen,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis – Wat is autisme? (jongvolwassenen)
  Deze module helpt jongvolwassenen met autisme in het dagelijks leven.
  Bekijken
  • Jongeren > 12,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • Problemen met praktische zaken,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Paniek
  Het doel van de module is om iemand van zijn of haar paniekklachten af te helpen en de vermijding van angstige situaties te doorbreken.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Pak je somberheid aan
  Het doel van de module is om de cliënt van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • Preventie,
  • Stemming,
  • Volwassenen,
  • Zelfhulp
 • NAH en Stemmingsklachten
  Het doel van de behandeling is om de stemmingsklachten van de cliënt te verminderen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Sociale angst
  Verminder de sociale-angstklachten van je cliënt met hulp van deze module
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis - Seksualiteit
  Deze module helpt mensen met autisme omgaan met seksualiteit
  Bekijken
  • Impulscontrole,
  • Jongeren > 12,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Realiteitsbeleving,
  • Relationele problemen,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Gegeneraliseerde angst
  Het doel van de behandeling is dat de cliënt controle krijgt over zijn of haar angsten en zorgen.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Piekermoment
  Dit dagboek maakt het piekeren inzichtelijk. Laat je gedachten je niet meer tegenhouden.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • Piekeren,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Fobie
  Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van een fobie.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Schematherapie
  De module is bedoeld voor cliënten bij wie er sprake is van hardnekkige patronen: persoonlijkheidsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen.
  Bekijken
  • Module,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Chronische pijn en stemmingsklachten
  Help je cliënten met chronische pijn hun stemmingsklachten te verminderen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Jeugd: Durf meer!
  De module ‘Jeugd: Durf meer!’ is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar die gediagnosticeerd zijn met een angststoornis.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren > 12,
  • Kinderen < 12,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ
 • Jeugd 11-14 jaar: Lekker in je vel
  Het doel van de behandeling is om het kind van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Jongeren > 12,
  • Kinderen < 12,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming
 • Mobile first
  Dagboek Schematherapie
  Dit dagboek helpt mensen met het bijhouden van situaties waarin schema’s en modi actief worden.
  Bekijken
  • Dagboek,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Sociale angst
  In het dagboek Sociale angst kunnen gebeurtenissen die angst oproepen geregistreerd worden.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • NAH en Piekeren
  Het doel van de module is het aanreiken van handvatten om met het piekeren om te gaan en zo de piekerklachten te verminderen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Hoe kun je minder last hebben van je gedachten?
  Module gericht op het veranderen van niet-helpende gedachten
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Chronische pijn en gedachteschema
  Het doel van de module is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • NAH en Gedachteschema
  Het doel van de module is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis - Cognitieve gedragstherapie
  Deze module helpt volwassenen met autisme problemen op te lossen door cognitieve gedragstherapie.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • Realiteitsbeleving,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Gedachteschema
  Het doel van de behandeling is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • Preventie,
  • SGGZ,
  • Volwassenen,
  • Zelfonderzoek
 • Mobile first
  Uitdaagtechnieken
  Met de mobiele modules ‘Uitdaagtechnieken’ kunnen mensen hun niet-helpende gedachten leren uitdagen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen,
  • Zelfonderzoek
 • Mobile first
  Jeugd: Minder Piekeren
  Zie jij jongeren die veel piekeren? Deze module helpt bij het verminderen van piekergedachten.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Jongeren > 12,
  • Module,
  • POH,
  • Piekeren
 • Mobile first
  Dagboek angstmoment
  In dit dagboek worden momenten van angst geregistreerd.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Training: Minder Piekeren
  Laat mensen weer controle krijgen over hun gepieker met de training 'Minder Piekeren'.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • POH,
  • Piekeren,
  • Preventie,
  • Volwassenen,
  • Zelfhulp
 • Chronische pijn en piekeren
  Help mensen met chronische pijn om hun piekergedrag aan te passen
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Antidepressiva
  De module ‘Antidepressiva’ is ontwikkeld voor volwassenen die een behandeling met antidepressiva overwegen of gaan starten.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Eetproblemen,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Schematherapie verdieping
  Dit is een verdiepend dagboek voor mensen die schematherapie volgen, waarin een schema of modus wordt uitgedaagd.
  Bekijken
  • Dagboek,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek G-schema
  In dit dagboek is het mogelijk om over elke gewenste gebeurtenis een G-schema in te vullen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Begeleid wonen,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Preventie,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Minder Piekeren
  Het doel van de module is het aanreiken van handvatten om met het piekeren om te gaan en zo de piekerklachten te verminderen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • Piekeren,
  • Preventie,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Sociale angst (jeugd)
  Dagboek voor jongeren die grip willen krijgen op sociale angstklachten.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek fobie
  Het dagboek fobie wordt ingezet om angstmomenten te registreren. Het wordt vaak gebruikt als registratietool bij het (zelfstandig) uitvoeren van exposure-oefeningen.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Depressie
  De module depressie is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten die cognitieve gedragstherapie volgen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Jeugd: Aan de slag met je gedachten!
  Deze jeugdmodule helpt jongeren met het verminderen van niet-helpende gedachten.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Jongeren > 12,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Zelfonderzoek