Minddistrict

Opvoedtips

Inhoud van de module Opvoedtips

De module ‘Opvoedtips’ is ontwikkeld voor ouders/verzorgers/opvoeders die op zoek zijn naar tips over het opvoeden van kinderen. De module kan worden ingezet in de basiszorg, maar ook als aanvulling in de specialistische zorg. Doel van deze module is het normaliseren van verschillende vormen van ouderschap, het geven van tips over kernzaken van de opvoeding en het erkennen van de moeilijk overwegingen die je als ouder moet maken.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt kennis opgedaan over: communiceren met kinderen, metalliseren, het opstellen en hanteren van regels, het aan- en afleren van gedrag en het invullen van de rol van ouder.

Opzet van 'Opvoedtips'

De module bestaat uit 5 sessies:

  • In de eerste sessie (Welkom) krijgt de cliënt uitleg over de interventie en leest voor wie deze bedoeld is. Ook wordt wat aandacht besteedt aan het gezin van de cliënt en de motivatie voor het volgen van deze interventie.
  • De tweede sessie (In contact met je kind) staat in het teken van communicatie. Er worden tips gegeven over het overbrengen van een boodschap aan je kind: wat zeg je en hoe zeg je het? Verder wordt aandacht besteedt aan metalliseren.
  • De derde sessie (Structuur in het gezin) gaat over het hanteren van regels. Hoe maak je regels? En hoe hou je je kinderen aan deze regels?
  • De vierde sessie (Het aan- en afleren van gedrag) legt uit hoe je met belonen, negeren en straffen het gedrag van je kind kan beïnvloeden en ze daarmee gedrag kan aanleren of afleren. Ook wordt uitgelegd hoe belonen, negeren en straffen in de praktijk kan worden gebracht.
  • De vijfde en laatste sessie (Het ouderschap) besteedt aandacht aan de ouders. Er wordt uitgelegd hoe je deze rol actief in kan nemen, hoe je samenwerkt met andere opvoeders, hoe je weet wanneer je je kinderen los kan laten en hoe je ondertussen ook voor jezelf kan blijven zorgen.


Waarop is de module gebaseerd?

Deze module is gemaakt in samenwerking met Dimence. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaringen van behandelaren en cliënten.