Minddistrict

Problemen met benzodiazepine

Inhoud

Het doel van de module is om de cliënt weer grip op zijn of haar benzodiazepinengebruik te geven zodat hij of zij kan minderen of ermee kan stoppen. De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van benzodiazepinenproblematiek. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik en triggers, het aanleren van zelfcontroletechnieken, het aanpakken van slaapproblemen en het voorkomen van terugval. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt meer controle over zijn of haar benzodiazepinengebruik en is het gelukt om te stoppen of minderen.

Voor wie?

De expert module ‘Problemen met benzodiazepinen’ is ontwikkeld voor volwassenen die afhankelijk zijn van benzodiazepinen en die hun gebruik willen stoppen of minderen. De module kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet van Problemen met benzodiazepinen

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Jouw gebruik in kaart
 • Maak een plan
 • Controleplan
 • Omgaan met gedachten
 • Omgaan met drang
 • Hoe gaat het?
 • Lekker slapen
 • Terugvalpreventieplan
 • Kijken naar de toekomst

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best aansluit bij deze module is het dagboek 'Benzodiazepinen'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Problemen met benzodiazepinen’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

 

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.