Problemen met benzodiazepine

Benzodiazepinen hebben een kalmerende of ontspannende werking. Maar ze kunnen ook een verslavende werking hebben op mensen; de dosis die nodig is om hetzelfde effect te bereiken wordt telkens een beetje hoger. En het kan daarom lastig zijn voor mensen die een tijd benzodiazepinen gebruikt hebben om ermee te stoppen. Zorgprofessionals kunnen deze module inzetten bij mensen die willen stoppen of minderen met het gebruik van benzodiazepinen.

Inhoud van de module

De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van benzodiazepinenproblematiek. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik en triggers, het aanleren van zelfcontroletechnieken, het aanpakken van slaapproblemen en het voorkomen van terugval. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Voor wie is 'Problemen met benzodiazepine' bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die afhankelijk zijn van benzodiazepinen en die hun gebruik willen stoppen of minderen. De module kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Illustratie van medicatie en vraagstukken daaromtrent

Opzet van de module

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Jouw gebruik in kaart
 • Maak een plan
 • Controleplan
 • Omgaan met gedachten
 • Omgaan met drang
 • Hoe gaat het?
 • Lekker slapen
 • Terugvalpreventieplan
 • Kijken naar de toekomst

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best aansluit bij deze module is het dagboek 'Benzodiazepinen'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Problemen met benzodiazepinen’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Wil je meer weten over de inzet van ehealth in de behandeling van verslaving? Bezoek dan onze pagina speciaal voor de verslavingszorg

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.