Problemen met cannabis

Help je cliënten te stoppen of minderen met cannabis

Inhoud

Het doel van de module is de cliënt te steunen bij het omgaan met cannabisgebruik. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van cannabisproblematiek. Denk aan onderwerpen als inzicht in triggers, omgaan met drang, het aanleren van zelfcontroletechnieken en het vervangen van gebruikersgedrag door positieve activiteiten. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Hij of zij heeft geleerd over het omgaan met sociale druk, drang en uitschieters. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om triggers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die willen stoppen of minderen met hun cannabisgebruik. Het is een module die ingezet kan worden vanuit de specialistische GGZ en basis GGZ, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact, videobellen, groepstherapie en/of telefonisch contact voor een complete behandeling.

Opzet van Problemen met cannabis

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Onderzoek je gebruik
 • Weet waar je het voor doet!
 • Maak een plan
 • Hou zelf de controle
 • Zelfcontrole in de praktijk
 • Omgaan met drang
 • Vrije tijd zonder te blowen
 • Hoe heb je je vrije tijd besteed?
 • Je staat er niet alleen voor
 • Je staat er niet alleen voor in de praktijk
 • Verander je gedachten
 • Kijk naar de toekomst!

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best op de module aansluit is het dagboek 'Cannabis'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Problemen met cannabis' is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Novadic Kentron en Verslavingzorg Noord Nederland. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.