Zelfcontrole

11 resultaten

 • Dr. Leo Kannerhuis - Autisme en anders boos zijn
  Helpt kinderen met autisme bij het leren omgaan met boosheid.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Impulscontrole,
  • Kinderen < 12,
  • Module,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • SGGZ
 • Dr. Leo Kannerhuis - Seksualiteit
  Deze module helpt mensen met autisme omgaan met seksualiteit
  Bekijken
  • Impulscontrole,
  • Jongeren > 12,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Realiteitsbeleving,
  • Relationele problemen,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis – Zelfbeeld en identiteit
  Deze module richt zich op het zelfbeeld en de eigen identiteit van (jong)volwassenen met autisme.
  Bekijken
  • Jongeren > 12,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Agressie
  Agressieregulatie verbeteren, online ondersteund door deze module
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Forensische zorg,
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Geweld in je relatie
  Van relationeel geweld van beide kanten naar een harmonieuze relatie - module ter ondersteuning van f2f-behandeling
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Relationele problemen,
  • SGGZ,
  • Trauma,
  • Volwassenen
 • NAH en Prikkelbaarheid
  De module biedt handvatten gericht op zelfcontrole bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Delictketen en delictpreventieplan
  Hoe ontstaat een delict, en hoe wordt het voorkomen? Dat is waar cliënten in deze module naar kijken
  Bekijken
  • Forensische zorg,
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Hoe maak je wachten makkelijker?
  Deze module is ontwikkeld om mensen te helpen om beter te leren wachten.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Uitbarstingen
  Dit dagboek is gemaakt voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) die problemen met prikkelbaarheid hebben.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis – Voor jezelf opkomen
  Deze module helpt mensen met autisme voor zichzelf op te komen
  Bekijken
  • Angst,
  • Isolement,
  • Jongeren > 12,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Hoe leer je denken voor je doet?
  In deze module leren mensen vaardigheden om beter om te gaan met hun impulsiviteit en eerst te denken voor ze doen.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen