Minddistrict

Zelfcontrole

11 resultaten

 • Dr. Leo Kannerhuis - Autisme en anders boos zijn
  Helpt mensen met autisme bij het leren omgaan met boosheid.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Impulscontrole,
  • Kinderen < 12,
  • Module,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Opvoedproblemen,
  • SGGZ
 • Dr. Leo Kannerhuis - Seksualiteit
  Deze module helpt mensen met autisme omgaan met seksualiteit
  Bekijken
  • Impulscontrole,
  • Jongeren > 12,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Realiteitsbeleving,
  • Relationele problemen,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis – Zelfbeeld en identiteit
  Deze module richt zich op het zelfbeeld en de eigen identiteit van (jong)volwassenen met autisme.
  Bekijken
  • Jongeren > 12,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Agressie
  Het doel van de behandeling is het verbeteren van de agressieregulatie.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Forensische zorg,
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Geweld in je relatie
  Deze online module is ontwikkeld om relatiegeweld van beide kanten te stoppen en de relatie harmonieus te maken.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Relationele problemen,
  • SGGZ,
  • Trauma,
  • Volwassenen
 • NAH en Prikkelbaarheid
  Het doel van de behandeling is het verbeteren van de zelfcontrole en het verminderen van het aantal uitbarstingen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Delictketen en delictpreventieplan
  Het doel van de behandeling is het voorkomen van een (nieuw) delict.
  Bekijken
  • Forensische zorg,
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Hoe maak je wachten makkelijker?
  Deze module is ontwikkeld om mensen te helpen om beter te leren wachten.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Dagboek Uitbarstingen
  Dit dagboek is geschikt voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) die problemen met prikkelbaarheid hebben.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dr. Leo Kannerhuis – Voor jezelf opkomen
  Deze module helpt mensen met autisme voor zichzelf op te komen
  Bekijken
  • Angst,
  • Jongeren > 12,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Hoe leer je denken voor je doet?
  Met behulp van deze module leren beter om te gaan met hun impulsiviteit en eerst te denken voor ze doen.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen