Betrokken omgeving

interventie voor mantelzorgers

Inhoud

Het doel van de training is om mantelzorgers kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die ingezet kunnen worden als overbelasting dreigt door de zorg voor zijn of haar naaste. De mantelzorger leert anders omgaan met zijn of haar naaste en meer balans aanbrengen in de zorg voor de ander en de zorg voor zichzelf. De module richt zich echter ook op het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is.

De training behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn voor een mantelzorger. Denk aan: draaglast en draagkracht, communicatie, grenzen aangeven, zorgen voor jezelf en negatieve denkpatronen. In elke sessie krijgt de mantelzorger informatie, leest hij of zij over de ervaringen van andere mantelzorgers en gaat hij of zij zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen.

De sessies bevatten filmpjes waarin een online begeleider en ervaringsdeskundigen informatie geven en hun ervaringen delen. Enkele sessies bevatten bovendien filmpjes waarin ervaringsdeskundigen met de besproken vaardigheden oefenen. Aan het eind van de module heeft de mantelzorger inzicht gekregen in zijn of haar situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft de mantelzorger vaardigheden ontwikkeld om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.

Voor wie is de training Betrokken Omgeving bedoeld?

De module is ontwikkeld voor mantelzorgers: volwassenen die onbetaald zorg verlenen aan een naaste (bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of partner) met psychische klachten. De module kan zowel met als zonder begeleiding worden ingezet.

Via de POH GGZ/huisarts kan de module worden gecombineerd met individuele begeleiding. In de GBGGZ kunnen de online sessies worden gecombineerd met groepstherapie. Via gemeenten zal de module waarschijnlijk onbegeleid ingezet worden.

Opzet

  • Welkom
  • Zorgen voor je naaste
  • Draaglast en draagkracht
  • Waar liggen je grenzen?
  • Grip op je gedachten en gevoel
  • Zorg voor jezelf
  • Vraag om steun
  • In gesprek met elkaar
  • Hoe nu verder?

Partner

De module is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict in samenwerking met Karin van Doesum, Monique Westrup en Marleen van Hoek van Dimence Groep, Jeroen Beerepoot van GGZ Noord-Holland-Noord en Barbera van Reijswoud van Mondriaan. Ook enkele ervaringsdeskundigen waren bij de ontwikkeling betrokken.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.