Ik vind het fijn dat ik mijn depressie goed kan volgen

Dagboek Hoe was je stemming? (PHQ-9)

In dit dagboek vult de cliënt wekelijks de vragenlijst PHQ-9 in om de depressieve klachten in kaart te brengen. De cliënt krijgt hiervoor wekelijks een reminder. Het dagboek is in de app of via desktop te gebruiken. De score is voor zowel de cliënt als de hulpverlener terug te zien in een grafiek.

Module

Dit dagboek kan goed ingezet worden in combinatie met de module Depressie.

Meer informatie?

Neem contact op

Zelf aan de slag?

Nu starten