Welke stappen wil ik zetten?
probleemverheldering

Inhoud ‘Je probleem in kaart’

De module ‘Je probleem in kaart’ is een kortdurende interventie die de cliënt ondersteunt bij het in kaart brengen van zijn klachten op fysiek, emotioneel, cognitief en gedragsmatig niveau. De module geeft daarnaast inzicht in de copingsstijl en probleemoplossende vaardigheden van de cliënt. Dit helpt de cliënt bij het vergroten van de motivatie om zijn of haar gedrag te veranderen, en bij het bepalen van vervolgstappen voor behandeling.

Voor wie is de module bedoeld?

De module ‘Je probleem in kaart’ is bedoeld voor cliënten die zich aanmelden met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. De module ‘Je probleem in kaart’ kan ingezet worden aan het begin van een behandeltraject binnen de POH-GGZ en de Generalistische basis GGZ.

Opzet

De module ‘Je probleem in kaart’ bestaat uit 3 sessies:

  • Waar loop je tegenaan?
  • Hoe ga je met problemen om?
  • Waar wil je naartoe?

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door interventie ontwikkelaars Martine Huisman en Carlijn Bult van Minddistrict, in samenwerking met GZ-psychologen Erna Daamen en Floor van der Zee en ervaringsdeskundige Nelleke Marees van Max Ernst GGZ.

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op principes uit de positieve cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, theorieën over motivatie en gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van cliënten en hulpverleners: Beatrijs Daenen (coördinator ehealth) en Carlein Kariemoen (cognitief Trainer) van Mondriaan, Nelleke van de Bilt (Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt) van Novadic-Kentron en Marty Dijksta (GZ-psycholoog-psychotherapeut) van GGZ Noord-Holland-Noord.

Meer informatie?

Neem contact op

Zelf aan de slag?

Nu starten