Professional Services

Wij maken een succesvolle en professionele inzet van ehealth mede mogelijk. Daarom leveren wij de volgende diensten:

  1. Platform
  2. Modules
  3. Koppelingen
  4. Support bij implementatie
  5. Escrow en Continuïteitsregeling
  6. Databeveiliging

 

1. Platform

Organisaties die Minddistrict inzetten in de zorg die ze leveren krijgen toegang tot het ehealthplatform. Het platform bevat o.a. een berichtenfunctie, vragenlijsten, dashboard, videobellen en vele andere functionaliteiten.
Lees hier een beschrijving van de functionaliteiten.

Daarnaast bestaan de volgende aanvullende functionaliteiten:

Content Management System (CMS)
In het CMS kunnen organisaties zelf modules, trainingen, dagboeken en vragenlijsten ontwikkelen. Daarbij heeft de organisatie de beschikking over alle mogelijkheden in het CMS, bijvoorbeeld voor het toevoegen van multimediale middelen, het inbouwen van slimme triggers of het automatisch activeren van content.

Data en analyse
Datarapportages voor onderzoek en (implementatie)management zijn direct in Minddistrict beschikbaar.

Social Support
Via Social Support kunnen cliënten en patiënten hun omgeving betrekken bij behandeling of begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan (groeps)gesprekken via platform en app, of aan het delen van onderdelen uit de content, zoals een filmpje.


2. Modules

Minddistrict beschikt over een catalogus met modules, trainingen (zelfhulp), dagboeken en vragenlijsten. Bekijk de modules. Organisaties kunnen zelf modules ontwikkelen in het CMS. Daarnaast kunnen de interventieontwikkelaars van Minddistrict specifieke, gewenste modules ontwikkelen.


3. Koppelingen

Minddistrict ondersteunt organisaties actief bij de uitwisseling van gegevens met andere partijen in het veld, zodat Minddistrict goed inpasbaar is binnen de ICT-architectuur van uw organisatie. Door deze uitwisselingen kunnen organisaties zo optimaal en efficiënt mogelijk werken, zonder bijvoorbeeld dubbele accountregistratie. De uitwisseling bereik je met een koppeling.

Wij hebben diverse lopende koppelingen met partijen uit het veld. Ook is het mogelijk een nieuwe koppeling te maken aan het Minddistrict platform. Hiervoor hebben wij een REST API. Technische documentatie voor koppelingen is beschikbaar. Daarnaast is Minddistrict een van de leidende partijen van Stichting Koppeltaal, de nieuwe standaard voor koppelingen in de zorg.
Lees meer over Koppeltaal

Dit zijn voorbeelden van koppelingen in binnen- en buitenland:

  • Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s)
  • Keteninformatiesystemen, KIS
  • ROM-systemen
  • Games

 
koppeling


4. Support bij implementatie

Het succes en de daadwerkelijke inzet van ehealth in een organisatie valt of staat met een goede opstart en begeleiding. Minddistrict ondersteunt organisaties die ehealth willen opstarten of opschalen door middel van Quickstart, Trainingen en Klantmanagement.

Meer informatie over support bij implementatie


5. Escrow en Continuïteitsregeling

Minddistrict heeft een continuïteitsregeling en escrow afgesloten met partners NCC group en Intermax. Voor organisaties die deelnemen aan deze regeling betekent dit dat het Minddistrict platform blijft werken bij zeer extreme omstandigheden, zoals bij faillissement, en zelfs als Minddistrict er geheel niet meer is.

De continuïteitsregeling houdt in dat de organisatie dan nog minstens 6 maanden verzekerd is van een werkende versie van het Minddistrict platform. Bij deelname aan de escrowregeling kan de organisatie bij zulke situaties de broncode van het platform verkrijgen, zodat de organisatie het platform kan blijven gebruiken en/of de broncode laten onderhouden door een externe partij.


6. Databeveiliging

Wij stellen hoge eisen aan ons product op gebied van beveiliging en gebruiken diverse maatregelen om een zeer hoog beschermingsniveau te kunnen bieden. Hierbij valt te denken aan encryptie, gescheiden productie- en ontwikkelomgevingen, autorisatiebeleid, wachtwoordrichtlijnen, meervoudige firewalls en extensieve monitoring.

Daarnaast slaan wij gegevens van onze klanten op in datacenters van Intermax, een gespecialiseerde hosting partij met vele certificeringen zoals ISO 27001, ISAE 3402 Type II en NEN 7510. Doordat gegevens in meerdere datacenters (redundant) worden opgeslagen en er frequent back-ups worden gemaakt is de kans op dataverlies zeer klein.