Algemene vragen

Minddistrict levert een ehealthplatform aan (grote en kleine) organisaties in de zorg. Zorgprofessionals gebruiken het platform om hun cliënten zorg of begeleiding te verlenen. We verlenen zelf geen online hulp. Ben je zorgprofessional en geïnteresseerd in de online modules en het overige aanbod van Minddistrict? Dan kun je via de website direct bestellen of contact opnemen. Ben je voor jezelf op zoek naar online hulp? Neem dan contact op met je behandelaar of huisarts.

Nee, Minddistrict levert zelf geen zorg aan cliënten, en heeft dan ook geen inzicht in het dossier van de cliënt. Minddistrict biedt een online behandelkamer waarmee hulpverleners de mogelijkheid hebben om cliënten online zorg te bieden, altijd en overal. De online behandelkamer kan door de praktijk of instelling beheerd worden, waardoor het aansluit op de processen van de borginstelling.

Ja. Minddistrict is marktleider op het gebied van ehealth in Nederland. Instellingen en praktijken uit alle echelons werken al geruime tijd met de online behandelkamer. Zo bieden de POH GGZ, GB GGZ, SGGZ, Kind & Jeugd, Verslavingszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra al functionaliteiten aan haar cliënten middels de online behandelkamer van Minddistrict. Minddistrict heeft hierin een aanbod voor zowel de grote instellingen als voor de eenmanspraktijken.

Ja, de online behandelkamer van Minddistrict wordt gezien als volwaardig middel ter ondersteuning aan behandelingen. Wanneer je werkzaam bent in de GBGGZ of de SGGZ, kun je de tijd in de online behandelkamer registreren als directe tijd in het EPD. Wanneer je als huisarts of POH GGZ werkzaam bent kun je dit ook in het HIS registreren. Echter is het afhankelijk van de zorgverzekeraar welke tarieven of voorwaarden hierbij worden gehanteerd. Hierover kun je contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Online bestellen

Om gebruik te maken van de online behandelkamer van Minddistrict heb je ten eerste een voldoende snelle internetverbinding nodig. Ten tweede heb je een apparaat nodig. De online behandelkamer van Minddistrict werkt op alle apparaten (laptops, macbooks, Ipads, tablets, mobiele smartphones enz.) Het apparaat moet beschikken over een besturingssysteem inclusief een gangbare webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox). De online behandelkamer werkt op de laatste en voorlaatste versie van deze browsers.

Ja. Je kunt je collega’s zelf een behandelaaraccount bieden voor de online behandelkamer. Er kunnen maximaal 5 behandelaren een account hebben. Zodoende kan iedere behandelaar zijn/haar eigen cliënten online tools aanbieden. Elke behandelaar ziet alleen de cliënten die in zijn/haar caseload zitten, en dus niet de cliënten van een collega. Wel heb je de mogelijkheid om een collega te koppelen aan een cliënt in je caseload (bijvoorbeeld als je de cliënt een contactpersoon wilt bieden wanneer je zelf op vakantie bent). Indien je een praktijk hebt met meer dan 5 behandelaren, kun je contact opnemen met Minddistrict om hiervoor de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer je een vraag hebt met betrekking tot de online behandelkamer, kun je contact opnemen met de servicedesk van Minddistrict. Hierbij valt te denken aan vragen over inloggen of de functionaliteiten in het platform. Telefonisch en via e-mail is de servicedesk op werkdagen te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Alle bedragen zijn in euro’s, en dienen per bankgiro te worden betaald. Alternatieve betalingsvormen, zoals contant of bitcoins zijn niet mogelijk.

Als je je eigen online behandelkamer hebt besteld, dan wordt je online behandelkamer binnen enkele dagen opgeleverd. Hierover ontvang je bericht van Minddistrict. Vanaf dat moment kun je starten in je online behandelkamer. Je kan voor cliënten een online account aanmaken en voor hen modules, dagboeken en vragenlijsten klaarzetten of simpelweg een bericht sturen. Minddistrict stuurt je ook een oefenaccount toe waarmee je alvast de online behandelkamer kan bekijken voordat je begint met cliënten.

Als je via de website van Minddistrict alle stappen hebt doorlopen om de online behandelkamer te bestellen, kun je je eigen online behandelkamer binnen drie werkdagen in gebruik nemen. Wanneer de online behandelkamer live is gezet, word je hier per e-mail nader over geïnformeerd.

We hopen uiteraard dat je hier geen gebruik van hoeft te maken, maar indien je de overeenkomst toch wilt opzeggen kan dat via ons opzegformulier. Deze is te vinden door op de volgende link te klikken: Opzegformulier.

Over het product

Ja, Minddistrict heeft de visie dat ehealth naadloos moet aansluiten op het leven van de client, door gesprekken en online tools met elkaar te combineren. Wij zijn van mening dat de relatie tussen hulpverlener en cliënt essentieel is bij de behandeling. Ook binnen de online behandelkamer zet deze relatie zich voort middels het aanbieden van online tools die aansluiten bij de desbetreffende cliënt. De cliënt kan dan vervolgens overal met zijn of haar herstel aan de slag.

Ja, de modules zijn zo flexibel mogelijk ingericht. Zo heb je als hulpverlener de mogelijkheid om de module op maat te maken voor de cliënt. Denk hierbij aan het verwijderen van sessies uit de module, het combineren van verschillende sessies en het begeleid of onbegeleid aanbieden van sessies uit de module. Ook kunnen de modules desgewenst flexibel gecombineerd worden met andere tools, zoals berichten, dagboeken, vragenlijsten etc.

De modules van Minddistrict zijn ontwikkeld aan de hand van evidence-based richtlijnen, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie. Tijdens het ontwikkelproces worden hulpverleners en cliënten betrokken. Het doel hiervan is om tot een interventie te komen die goed aansluit op het leven en de klachten van de cliënt, en die aansluit op de reguliere behandeling.

Tevens reviseert Minddistrict haar modules indien de inhoud of lay-out aanpassingen behoeven. Zo houdt Minddistrict haar modules up-to-date.

De online behandelkamer van Minddistrict werkt op alle apparaten, zoals een laptop, macbook, tablet, iPad etc. Daarnaast werkt de online behandelkamer ook op alle browsers zoals Google Chrome, Firefox, Safari of Internet Explorer. Hiervoor hoeft geen software te worden geïnstalleerd en hulpverleners en cliënten kunnen direct inloggen in de online behandelkamer. Indien je de functionaliteit ‘Videobellen’ wilt gebruiken, wordt er eenmalig een videobelprogramma geïnstalleerd.

Ja, Minddistrict hanteert de veiligheidsrichtlijnen van de ISO 27000 en NEN 7510. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij stellen hoge eisen aan ons product op gebied van beveiliging en gebruiken diverse maatregelen om een zeer hoog beschermingsniveau te kunnen bieden. Hierbij valt te denken aan encryptie, gescheiden productie- en ontwikkelomgevingen, autorisatiebeleid, wachtwoordrichtlijnen, meervoudige firewalls en extensieve monitoring. Daarnaast slaan wij gegevens van onze klanten op in datacenters van Intermax, een gespecialiseerde hosting partij met vele certificeringen zoals ISO 27001, ISAE 3402 Type II en NEN 7510.

Minddistrict is verplicht de wet- en regelgeving na te leven. Minddistrict bewaart de gegevens en data van de cliënt 15 jaar volgens wettelijke bepalingen. Indien een cliënt zijn/haar gegevens vernietigd zou willen hebben, dan kan de behandelaar dit bij Minddistrict aangeven.

Minddistrict heeft meerdere koppelingen met verschillende systemen. Deze koppelingen houden in dat de hulpverlener eenvoudig vanuit een ander systeem door kan klikken naar de online behandelkamer en dat de cliëntgegevens automatisch gesynchroniseerd worden tussen beide systemen. Deze koppelingen kunnen worden aangekocht. Uit de praktijk blijkt dat dergelijke koppelingen voor kleine praktijken in eerste instantie niet aan te raden zijn. Het gebruiksgemak wordt slechts verhoogd voor maximaal 5 behandelaren. Dat weegt niet op tegen de kosten van de koppelingen. Wij raden praktijken dan ook aan om eerst te starten zonder koppelingen. Mocht hier naar verloop van tijd alsnog behoefte aan zijn, dan kan dit bij Minddistrict aangevraagd worden. Voor grotere instellingen zijn koppelingen vaak wel aan te raden.