We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Uitnodiging: webinar 'Geweld in je relatie'

Webinar geweld in je relatie Wat als je te maken hebt met geweld in je relatie? Dan is er een systeemgerichte behandeling mogelijk. Dat kan nu voor het eerst ook online! Afgelopen maanden is namelijk de module ‘Geweld in je relatie’ ontwikkeld, met steun van KFZ, Kwaliteit Forensische Zorg, voor mensen met relationeel symmetrisch geweld.

Online behandeling bij relationeel geweld, kan dat eigenlijk wel? Hoe speelt de behandeling in op de complexe situaties waar mensen mee te maken hebben? En waarom zou je een online module willen inzetten bij relationeel symmetrisch geweld?

Om antwoord te geven op deze en andere vragen organiseren we op 23 augustus een webinar. Kom alles te weten over de module en de ontwikkeling, hoe online systeemtherapie in de praktijk ingezet kan worden en over de eerste ervaringen. Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, in systeemtherapie en/of forensische zorg.

Wanneer is het webinar?

Het webinar heeft al plaatsgevonden. Je kunt het webinar terugkijken via YouTube:

Door wie wordt de webinar gegeven?

Carlijn Bult, interventie ontwikkelaar bij Minddistrict en Joop Verschuur, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij De Tender, verzorgen het webinar.

Waarom is de module ‘Geweld in je relatie’ ontwikkeld?

‘Het is een onderwerp waarbij het bijna logisch is dat mensen sceptisch zijn. “Online therapie, terwijl er geweld in het spel is?”’ Carlijn Bult, interventieontwikkelaar bij Minddistrict, snapt die scepsis wel. ‘Maar dat geweld vindt juist thuis plaats, niet in de behandelkamer. Met een online behandeling kun je de therapie heel dicht bij huis brengen. Daar zit de meerwaarde.’

‘Een belangrijk thema en doel van de module is daarnaast het weghalen van taboe. Mensen in deze situatie hebben vaak last van een enorm schuldgevoel, van schaamte. En dat bemoeilijkt de therapie,’ vertelt Bult. De module bevat onder meer ervaringsverhalen van anderen. ‘Door de taboesfeer op te heffen kun je je richten op het aanpakken van de problemen.’

Beeld uit module 'Geweld in je relatie' Beeld uit de module 'Geweld in je relatie'

De module is ontwikkeld met steun van KFZ, bedoeld voor mensen met relationeel symmetrisch geweld. Partners volgen de module afzonderlijk van elkaar. Face-to-facegesprekken kunnen gezamenlijk plaatsvinden. Naast het stoppen van het geweld heeft de module ook tot doel om de relatie te verbeteren. ‘Daarom kan die ook goed gecombineerd worden met relatietherapie,’ vertelt Bult.

N.B. De module is niet bedoeld voor situaties waarin eenzijdig geweld plaatsvindt of crisissituaties.

Over de module

De interventie bevat o.m. inzicht in het ontstaan van geweld, het onderzoeken van spanningssignalen, het nemen van een time-out (kalmeren), het herkennen en doorbreken van conflictpatronen en het versterken van de emotionele band met de ander. Ook de thema’s intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van het geweld voor kinderen komen aan bod.

Meer weten

Neem contact met ons op.