Zorg wanneer het jou uitkomt!

Online therapie: cliënten werken zelf aan hun gezondheid

De term online therapie wekt de suggestie dat de behandeling of begeleiding van een cliënt in z'n geheel online plaatsvindt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet! Je kunt er als hulpverlener namelijk ook voor kiezen om een deel van de therapie online te laten plaatsvinden. Of om face-to-facegesprekken af te wisselen met online elementen. Maar waarom zou je dat doen?

Door online therapie kunnen cliënten altijd en overal aan hun gezondheid werken. Mensen gaan niet meer online, ze zíjn online. Het is daarom alleen maar logisch om een deel van behandeling, coaching of begeleiding ook online te laten plaatsvinden. Zo wordt de zorg onderdeel van hun dagelijkse leven. Mensen worden door online therapie dus actiever betrokken bij hun behandeling of traject, en worden ook actiever.

Werk je in een zorgorganisatie en benieuwd naar online zorg?

Vraag een demo aan

Er zijn nog meer voordelen van online therapie:

 • Onderdelen die voor de hulpverlener routinematig zijn, zoals psycho-eductie, kun je overlaten aan het online therapie-programma
 • In de face-to-face-gesprekken is er daaroor meer tijd voor diepgang
 • Doordat mensen actiever aan hun herstel werken, hebben ze meer het gevoel hebben dat ze zelf hun klachten hebben overwonnen
 • Door de structuur die online therapie geeft, bijv. in de ehealthmodules, heeft de cliënt meer grip op het verloop van het traject. Het kan hulpverleners overigens ook helpen bij het aanbrengen van structuur in een behandeling.
 • Minder terugval, door het idee zelf de verandering bereikt te hebben, en door het aanbieden van terugvalpreventie.

Online therapie is dus meer dan alleen een zelfhulpprogramma op het internet waar je mensen naar kan verwijzen. Minddistrict vertelt je graag meer over de diverse e mental health functionaliteiten en behandelprogramma’s.

Online therapie via de mobiele telefoon

Wat valt er allemaal onder de noemer online therapie?

Online therapie is kort gezegd het geheel van functionaliteiten en ondersteuning dat je krijgt aangeboden via technologie. Binnen deze omschrijving kunnen dus diverse toepassingen vallen zoals:

 • Het invullen van een dagboek op je telefoon
 • Het sturen van een bericht
 • Het voeren van een videogesprek (videobellen)
 • Het volgen van een module

We noemen online therapie ook wel ehealth. Je kunt hier meer lezen over ehealth.

Cliënten werken zelf aan herstel met de modules van Minddistrict!

Als je er als zorgverlener voor kiest om een deel van de therapie online te laten plaatsvinden, dan is het tegelijkertijd belangrijk dat de cliënt de inhoud van de behandeling direct tot zijn of haar beschikking heeft. Via de vragenlijsten, screenings en vooral de modules heeft de persoon die de therapie volgt de touwtjes zelf in handen. Zo kan de cliënt zelf werken aan zijn of haar herstel op de momenten en plekken dat het hem of haar het beste uitkomt. Dus niet alleen in de spreekkamer maar overal, ook als de behandelaar niet in de buurt is!

Ehealth app

Overal werken aan herstel.. dat wordt mogelijk gemaakt door de ehealth app van Minddistrict. Via de app kunnen mensen hun persoonlijke route naar herstel volgen en dagboeken invullen. Maar ze kunnen ook zelf een zelfhulptraining kiezen om (extra) te volgen, of berichten sturen naar hulpverlener of naasten via de beveiligde berichtenfunctie. Lees meer over de ehealth app.

Voor welke vormen van zorg is er online therapie van Minddistrict?

Het ehealthplatform en de app van Minddistrict zijn in principe inzetbaar in elke vorm van zorg en voor elke vorm van coaching waarin een gedragverandering nodig is.

Voor onder meer deze doelgroepen hebben we modules, trainingen en vragenlijsten ontwikkeld:

 • POH GGZ en POH S
  Zowel huisartsenpraktijken als zorggroepen maken gebruik van Minddistrict, en dan met name de praktijkondersteuners. Online therapie wordt al een aantal jaar grootschalig ingezet door de POH GGZ. Sinds kort maken ook praktijkondersteuners somatiek gebruik van ehealth, bijvoorbeeld om mensen te stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten.
 • GGZ
  GGZ-instellingen in Basis GGZ en specialistische GGZ gebruiken al sinds jaar en dag ehealth in hun behandelingen. Dat is inclusief verslavingszorg, begeleid wonen en forensische zorg; en zowel het geval bij grotere instellingen als bij vrijgevestigde praktijken.
 • Revalidatiezorg
  Online therapie in revalidatiezorg wordt minder vaak ingezet dan in de GGZ, maar is bezig aan een opmars. Want ook in revalidatiezorg speelt gedragsverandering en het aanpassen van gedachten en gewoonten een belangrijke rol.
 • Ziekenhuizen
  In ziekenhuizen is er vaak vooral aandacht voor het menselijk lichaam. Door ook aandacht te scheken aan gedragsverandering, kan de somatische zorg beter en efficiënter worden. Denk aan een aanpassing van leefstijl voordat een behandeling kan plaatsvinden, of om de effecten van behandeling duurzaam te laten zijn. Of denk aan het leren omgaan met een (chronische) somatische aandoening.

Daarnaast wordt het platform van Minddistrict ook gebruikt voor onderzoeksprogramma's. Universiteiten en onderzoeksinstellingen doen onderzoek met behulp van Minddistrict of naar de werkzaamheid van het platform of modules van Minddistrict.
Lees verder over ehealthonderzoek

Voorbeelden van e mental health behandelprogramma’s van Minddistrict

Onze catalogus met online therapieprogramma's is transdiagnostisch ingedeeld. Mensen zijn namelijk meer dan hun diagnose: ze hebben behoeftes, en persoonlijke voorkeuren. En ze hebben misschien problemen die niet in een diagnose te vangen zijn, maar wel invloed hebben op hun gezondheid en herstel. Daarom kun je in onze catalogus zoeken aan de hand van doelen.

Tegelijkertijd is het wel degelijk mogelijk om een module of dagboek specifiek bij een bepaalde diagnose of klacht in te zetten. Er zijn zowel generiek inzetbare modules, als modules die zich op een specifieke behandelsoort richten. We geven hier een overzicht van de modules die vaak voor ingezet worden:

Meer online therapieprogramma's ontdekken?
Kijk in onze catalogus

Meer weten over online therapie?

Wil je meer informatie over online therapie? Lees dan de rest van onze website, of neem contact met ons op.