We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Zorg wanneer die het best uitkomt

Online therapie: cliënten werken zelf aan hun gezondheid

De term online therapie wekt de suggestie dat de behandeling of begeleiding van een cliënt in z'n geheel online plaatsvindt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet! Hulpverleners kunnen er ook voor kiezen om een deel van de therapie online te laten plaatsvinden. Of om face-to-facegesprekken af te wisselen met online elementen. Maar waarom zou iemand dat doen?

Vrouw die toegang tot online therapie krijgt Door online therapie kunnen cliënten altijd en overal aan hun gezondheid werken. Mensen gaan niet meer online, ze zíjn online. Het is daarom alleen maar logisch om een deel van behandeling of begeleiding ook online te laten plaatsvinden. Zo wordt de zorg onderdeel van hun dagelijkse leven. Mensen worden door online hulpverlening dus actiever betrokken bij hun behandeling of traject.

Werk je in een zorgorganisatie en benieuwd naar online hulpverlening?

Neem contact met ons op!

Er zijn nog meer voordelen van online therapie:

 • Onderdelen die voor de hulpverlener routinematig zijn, zoals psycho-educatie, kun je overlaten aan het online therapie-programma
 • In de face-to-face-gesprekken is er daardoor meer tijd voor diepgang
 • Doordat mensen actiever aan hun herstel werken, hebben ze meer het gevoel dat ze zelf hun klachten hebben overwonnen
 • Door de structuur die online therapie geeft, bijv. in de ehealthmodules, heeft de cliënt meer grip op het verloop van het traject. Het kan hulpverleners overigens ook helpen bij het aanbrengen van structuur in een behandeling.
 • Minder terugval, door het idee zelf de verandering bereikt te hebben, en door het aanbieden van terugvalpreventie.

Online therapie is dus meer dan alleen een zelfhulpprogramma op het internet waar je mensen naar kan verwijzen. Minddistrict vertelt graag meer over de diverse e-mental-health functionaliteiten en behandelprogramma’s.

Afbeelding van een cliënt die een online zorgprogramma op maat krijgt

Wat valt er allemaal onder de noemer online therapie?

Online therapie is kort gezegd het geheel van digitale functionaliteiten en ondersteuning dat bij een behandeling wordt aangeboden. Binnen deze omschrijving kunnen dus diverse toepassingen vallen zoals:

 • Het invullen van een dagboek op je telefoon
 • Het sturen van een bericht
 • Het voeren van een videogesprek (videobellen)
 • Het volgen van een online therapieprogramma (dit noemen wij een 'module')

We noemen online therapie ook wel ehealth. Je kunt hier meer lezen over ehealth.

Cliënten werken zelf aan herstel met de modules van Minddistrict

Als een hulpverlener ervoor kiest om een deel van de therapie online te laten plaatsvinden, dan is het belangrijk dat de cliënt de inhoud van de behandeling direct tot zijn of haar beschikking heeft. Via de vragenlijsten, screenings en vooral de modules heeft de persoon die de therapie volgt de touwtjes zelf in handen. Zo kan de cliënt zelf werken aan herstel, waar of wanneer dat het beste uitkomt. Dus niet alleen in de spreekkamer, maar overal. Ook als de hulpverlener niet in de buurt is!

Ehealth app

Overal werken aan herstel.. dat wordt mogelijk gemaakt door de ehealth app van Minddistrict. Via de app kunnen mensen hun persoonlijke route naar herstel volgen en dagboeken invullen. Maar ze kunnen ook zelf een zelfhulptraining kiezen om (extra) te volgen, of berichten sturen naar hulpverlener of naasten via de beveiligde berichtenfunctie. Lees meer over de ehealth app.

Voor welke vormen van zorg is er online therapie van Minddistrict?

Het ehealthplatform en de app van Minddistrict zijn in principe inzetbaar in elke vorm van zorg en voor elke vorm van coaching waarin een gedragverandering nodig is.

Voor onder meer deze doelgroepen hebben we modules, trainingen en vragenlijsten ontwikkeld:

 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ en CGG)
  Organisaties in Basis GGZ en specialistische GGZ gebruiken al sinds jaar en dag ehealth in hun behandelingen. Dat is inclusief verslavingszorg, begeleid wonen en forensische zorg; en zowel het geval bij grotere instellingen als bij vrijgevestigde praktijken.
 • Huisartsenzorg
  Zowel huisartsenpraktijken als zorggroepen maken gebruik van Minddistrict, en dan met name de praktijkondersteuners. Online therapie wordt al een aantal jaar grootschalig ingezet door de POH GGZ. Sinds kort maken ook praktijkondersteuners somatiek gebruik van ehealth, bijvoorbeeld om mensen te stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten.
 • Revalidatiezorg
  Online therapie in revalidatiezorg wordt minder vaak ingezet dan in de GGZ, maar is bezig aan een opmars. Want ook in revalidatiezorg speelt gedragsverandering en het aanpassen van gedachten en gewoonten een belangrijke rol.
 • Ziekenhuizen
  In ziekenhuizen is er vaak vooral aandacht voor het menselijk lichaam. Door ook aandacht te scheken aan gedragsverandering, kan de somatische zorg beter en efficiënter worden. Denk aan een aanpassing van leefstijl voordat een behandeling kan plaatsvinden, of om de effecten van behandeling duurzaam te laten zijn. Of denk aan het leren omgaan met een (chronische) somatische aandoening.

Voorbeelden van e-mental-health behandelprogramma’s van Minddistrict

Onze ehealthcatalogus bestaat uit honderden online therapieprogramma's, dagboeken en vragenlijsten die hulpverleners in kunnen zetten bij behandeling of begeleiding. Veel modules zijn herstelgericht, anderen gericht op een specifieke diagnose. Wij raden altijd aan voor de best passende combinatie te kiezen.

We geven hier een overzicht van de modules die vaak ingezet worden:

Meer online therapieprogramma's ontdekken?
Kijk in onze catalogus

Meer weten over online therapie?

Wil je meer informatie over online therapie? Lees dan de rest van onze website, of neem contact met ons op.