Minddistrict

Beter slapen

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met slaapproblemen. Het doel van de module is het aanreiken van cognitieve, gedragstherapeutische en ontspanningstechnieken om slaapproblemen tegen te gaan. De module kan gevolgd worden via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module Beter Slapen?

Deze module richt zich op het verminderen van slaapproblemen. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het inventariseren van de eigen slaapproblemen. Er zijn oefeningen gericht op slaapgewoonten verbeteren en anders met niet-helpende gedachten omgaan, zoals bijvoorbeeld een 5G-schema met helpende gedachte en de gedachtedwarrel. Ook kunnen mensen met behulp van audio-bestanden oefenen met ontspanning, bijvoorbeeld met een ademhalings- en spierontspanningsoefening. Aan het einde van de module heeft de deelnemer praktische vaardigheden ontwikkeld om slaapproblemen tegen te gaan.

Beter-slapen-persoonlijke-route

Dagboek ‘slapen’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘slapen’ automatisch geactiveerd. Met dit dagboek kunnen problemen rondom slapen worden gemonitord. Naast het bijhouden van hoe men heeft geslapen, wordt er ook gevraagd naar factoren die invloed hebben op de nachtrust.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Beter slapen’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 5 hoofdstukken met 9 mijlpalen en 5 verzendmomenten. Ook wordt het dagboek 'slapen' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.