We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Beter slapen

Werk aan de slaaphygiëne van je cliënt

Voor wie is de module bedoeld?

De module kan door een zorgprofessional worden ingezet bij volwassenen met slaapproblemen. Het doel van de module is het aanreiken van cognitieve, gedragstherapeutische en ontspanningstechnieken om slaapproblemen tegen te gaan. De module kan gevolgd worden via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module Beter Slapen?

Deze module wordt gebruikt door hulpverleners in de zorg die zij leveren en richt zich op het verminderen van slaapproblemen. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het inventariseren van de eigen slaapproblemen. Er zijn oefeningen gericht op slaapgewoonten verbeteren en anders met niet-helpende gedachten omgaan, zoals bijvoorbeeld een 5G-schema met helpende gedachte en de gedachtedwarrel. Ook kunnen mensen met behulp van audio-bestanden oefenen met ontspanning, bijvoorbeeld met een ademhalings- en spierontspanningsoefening. Aan het einde van de module heeft de deelnemer praktische vaardigheden ontwikkeld om slaapproblemen tegen te gaan.

Aandacht voor terughoudendheid

Onderzoek laat zien dat ehealth werkt bij slaapproblemen, maar dat mensen met slaapproblemen vaak terughoudend zijn bij het zoeken van online hulp. Zo geloven ze dat slaapproblemen vanzelf over zullen gaan en/of dat ze hier zelf – zonder hulp - iets aan moeten doen (57%), dat (online) behandeling niet werkt bij slaapproblemen (31%) en dat er een stigma op slaapproblemen zit (17%). De ervaringsdeskundigen die aan deze module meewerkten bevestigen dit: zij beschouwen hun diverse pogingen om beter te slapen veelal als bevestiging dat ze niet in staat zijn om zelf aan iets aan hun slaapprobleem te veranderen.

Mensen met slaapproblemen zijn vaak terughoudend bij het zoeken van hulp. Ze geloven dat ze problemen zelf moeten oplossen.

In de module wordt daarom aandacht besteed aan deze terughoudendheid. Zo wordt aan het begin van de module stilgestaan bij disfunctionele gedachten - 'deze oefeningen gaan me vast ook niet helpen' - die motivatie voor verandering in de weg zitten. Daarnaast is er meer aandacht voor de eigen vicieuze cirkel en wat tot nu toe wél en juist niet geholpen heeft bij het aanpakken van het slaapprobleem. Ook wordt erkenning vergroot en de problemen zoveel mogelijk genormaliseerd.

Eén van de animaties uit de module 'Beter Slapen'

Dagboek ‘slapen’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘slapen’ automatisch geactiveerd. Met dit dagboek kunnen problemen rondom slapen worden gemonitord. Naast het bijhouden van hoe men heeft geslapen, wordt er ook gevraagd naar factoren die invloed hebben op de nachtrust.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Beter slapen’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

De module is begin 2019 uitgebreid gereviseerd, waarbij intensief samengewerkt is met ervaringsdeskundigen. Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Beter-slapen-persoonlijke-route

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 5 hoofdstukken met 9 mijlpalen en 5 verzendmomenten. Ook wordt het dagboek 'slapen' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

In het kort:

  • Generiek in te zetten
  • Voor volwassenen en jongvolwassenen
  • Inclusief animatievideo's
  • Inclusief dagboek
  • Beschikbaar op de mobiele telefoon

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.