We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Tip: ga in gesprek met zorgverleners in de regio

Netwerkzorg: organiseer samen het zorgnetwerk rond de cliënt

Kort gezegd is het doel van netwerkzorg het probleemloos laten bewegen van de cliënt in een netwerk van zorgverleners. Dat doen we door de zorg rondom de cliënt te organiseren.

Direct beginnen met netwerkzorg?
Neem dan contact met ons op

Dat probleemloos bewegen is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Naast het ontwikkelen van technische en juridische voorwaarden zullen regionale zorgorganisaties met elkaar in gesprek moeten. De ontwikkeling van een platform dat netwerkzorg faciliteert nemen we graag op ons, maar die dialoog, die zal je zelf moeten zoeken. Daarvoor bieden wij graag wat inspiratie via deze pagina.

Probleemloos kunnen bewegen

Zorgverleners bewegen in cirkels rondom een cliënt Minddistrict stelt zich in dienst van de persoonlijke route van iedere cliënt. Of eigenlijk van iedere mens. We zijn ervan overtuigd dat netwerkzorg deze route, die vaak langs meerdere hulpverleners leidt, een stuk eenvoudiger te volgen maakt. Zo wordt het een stuk sneller mogelijk om passende zorg te bieden. Maar hoe maak je netwerkzorg mogelijk?

Het antwoord ligt in regie en openheid. Hieronder leggen we uit waarom.

Snel naar...

Een stapje terug: wat is netwerkzorg?

Netwerkzorg is de natuurlijke opvolger van ketenzorg, waarmee het bewegen van een cliënt tussen hulpverleners wordt bedoeld. Waar ketenzorg vrij lineair naar een zorgroute kijkt (bijvoorbeeld van huisarts, naar basiszorg, naar specialist), stelt netwerkzorg de cliënt centraal en wordt er een netwerk van zorg rondom hem of haar gecreëerd. Een netwerk in de regio waar moeiteloos door bewogen kan worden.

Onderstaande video laat zien hoe het werkt binnen Minddistrict.

Netwerkzorg door Minddistrict

Minddistrict ontwerpt een netwerk in de regio, gericht op gedragsverandering. Mensen kunnen bij diverse aanbieders werken aan verandering. Bijvoorbeeld via een preventieplatform van de gemeente, bij revalidatiespecialisten in het ziekenhuis, bij de huisarts of de psycholoog.

In ons whitepaper 'Een grenzeloos netwerk van zorg' schetsen we de cliëntreis van een aantal mensen, om een beter beeld bij netwerkzorg te creëren. Download het whitepaper hier.

De voorwaarden van netwerkzorg

Zoals eerder aangegeven ligt de sleutel tot netwerkzorg in regie en openheid.

Regie terug naar de cliënt

Door mensen regie over hun zorggegevens te geven, wordt het mogelijk om zelf te bepalen wat, met welke hulpverlener gedeeld wordt. De huisarts speelt hierbij een ondersteunende rol, op basis van triage en advies wordt het mogelijk voor de cliënt een weloverwogen keuze te maken bij het beschikbaar stellen van data. Het resultaat is minder administratiedruk bij de zorgaanbieder en meer controle bij de cliënt.

Open in gesprek en in techniek

Openheid komt terug in twee punten. Ten eerste is een open blik nodig. het opzetten van een netwerk van zorg vereist zorgvuldige samenwerking. Daarvoor is het nodig om verder te kijken dan de muren van de eigen organisatie: waar raken of overlappen aanbieders elkaar? Daarom is stap 1: maak een rondje door de regio en ga in gesprek. Bij welke andere hulpverleners komen jouw cliënten over de vloer? Denk daarbij ook verder dan de zorg. Vaak zullen lokale overheden interesse hebben in een preventieplatform, om burgers te ondersteunen bij bijvoorbeeld leefstijlverandering.

Daarnaast is technische openheid in de vorm van integraties en koppelingen essentieel. Zo wordt het mogelijk om iemand 1 account te geven, waarmee hij vrij door de zorgregio kan bewegen en bij iedere hulpverlener online aan verandering kan werken. Zonder keer op keer registraties te doorlopen. Bekijk hier onze visie op integraties.

Uiteindelijk is er dus technologie, maar bovenal wederzijds vertrouwen nodig. Tussen client en hulpverlener, maar natuurlijk ook tussen zorgaanbieders in de regio.Newsfeed - Wat gebeurt er in de regio?

We snappen dat het opzetten van een zorgnetwerk een hele opgave kan lijken. Daarom delen we hier wat inspiratie. Meerdere cases in Nederland laten zien dat er nu al heel veel mogelijk is.

Regiosamenwerking in en rondom Eindhoven

Uniforme en betaalbare GGZ-zorg én deze toegankelijker maken in de regio. PoZoB, SGE en DOH startten een samenwerking met ehealthplatform Evie. Zo werd het mogelijk om de hele regionale zorgketen te verenigen in 1 ehealthplatform. Bij verandering van zorgprofessional, neemt de behandelend zorgverlener (na toestemming van de patiënt) de licentie voor het account over van de vorige behandelaar. Lees hier hoe regionale samenwerking to leven komt in Eindhoven.

Praktijksteun en Evie

Minddistrict en Praktijksteun richten momenteel gezamenlijk regionale platformen in, waardoor het mogelijk wordt voor gemeentes om preventieve content aan te bieden en voor zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn om Minddistrict regulier in te zetten. Iedereen in de gemeente Venray heeft nu bijvoorbeeld toegang tot zelfhulp, via de software van Minddistrict. Lees hier het verhaal van Praktijksteun en de rol van Evie.

Netwerkzorg in Noord-Limburg: Provico

Praktijksteun, Cohesie en Vincent van Gogh zijn aandeelhouder van Provico, een ggz-netwerkorgsanisatie in Noord-Limburg. "We wilden een verbond aangaan waarbij we onszelf als het ware veroordelen tot het werken met elkaar”. Lees hier hoe Provico ontstond en nu verbinding brengt in de regio.

Zorroo verbindt de regionale GGZ

Zorggroep Zorroo uit de regio Oosterhout begon bij het analyseren van de bestaande samenwerkingen en relaties en is vanuit daar gaan bouwen. Inmiddels werkt de organisatie samen met een breed spectrum aan hulpverleners. Lees hier hoe Zorroo hun eerste stappen in netwerkzorg zetten.

Netwerkzorg in de regio: hoe dan?

In samenwerking met onze partner Praktijksteun zijn er al diverse voorbeelden van regionale digitaal ondersteunde zorg gerealiseerd. Maar hoe werkt dat? Waarom werken Praktijksteun en Minddistrict samen, en wat heb je eraan? We lichten het toe op deze pagina.