We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Ehealth voor iedereen (Evie)

Regiozorg vanuit één ehealthplatform

Uniforme en betaalbare GGZ-zorg én deze toegankelijker maken in de regio. Dat is het gemeenschappelijke doel van Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (PoZoB), Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) en De Ondernemende Huisarts (DOH). Met ehealthplatform Evie zetten ze een volgende stap in de beoogde richting.

Een illustratie van een groep mensen die samen op een obstakel klimmen

Bij DOH, SGE en PoZoB zijn gezamenlijk zo'n 200 huisartsenpraktijken aangesloten, die zorg dragen voor ruim 600.000 mensen in de regio. Al enige tijd werken ze onder de titel DSP samen om de zorg in de regio Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg beter te organiseren. Dat betekent niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar de zorg ook slimmer maken. Want de druk op de geestelijke gezondheidszorg neemt toe.

Jeroen van de Nieuwenhof

“Vroeger hadden we als doel om het taboe over psychische klachten te doorbreken. Nu vragen mensen steeds makkelijker hulp voor deze klachten en moeten we passen en meten om de juiste behandeling op korte termijn aan te kunnen bieden”, vertelt Jeroen van de Nieuwenhof, Senior Stafmedewerker Zorg bij PoZoB. “En mensen vragen niet alleen sneller om hulp. De ziektelast groeit en de impact van psychische problematiek op de samenleving blijft groter worden.” Het aantal zorgprofessionals groeit niet mee met de steeds maar stijgende vraag naar GGZ-zorg. “Zorgverleners moeten zich bewust worden van de doelstellingen bij het gebruik van ehealth. Het aanbieden van online interventies kan hulp toegankelijker maken en eigen regie voor de patiënt vergroten.”

Naast zelfmanagement noemt Jeroen de inzet van het sociale domein. En uiteraard regionale samenwerking. “Een plan voor hoe we met wachtlijsten omgaan in de regio is hard nodig”, stelt hij.

De patiënt behoudt de regie

Dat goed georganiseerde regiozorg belangrijk is, merkt ook Sami Pronk. In haar werk als praktijkondersteuner GGZ binnen twee Eindhovense SGE praktijken, wordt ze dagelijks met de lange wachtlijsten geconfronteerd. Daarom verwijst ze patiënten ook door naar zorgverleners buiten Eindhoven.

Sami Pronk

Regelmatig vraagt ze zich af hoe het komt dat er in een bepaalde regio langere wachttijden zijn dan in een andere regio. Zien de praktijken te veel patiënten? Of hebben ze een andere aanpak die het zorgproces vertraagt? “Door samen te werken en inzicht te krijgen in de werkwijze van andere praktijken, kunnen we van elkaar leren”.

Regiozorg biedt patiënten dus meer mogelijkheden. Patiënten behouden hierbij wel zelf de regie. “Sommige mensen willen graag in Eindhoven blijven. Anderen verwijs ik wel eens door naar Den Bosch of zelfs Utrecht. De keuze hangt af van de voorkeuren en bereidheid van de patiënt zelf om buiten de eigen regio een behandeling aan te gaan.”

Eén platform voor de hele keten

Om kwalitatieve en betaalbare regiozorg mogelijk te maken, moet de samenwerking tussen de zorggroepen in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het voor zorgverleners makkelijk zijn elkaar te vinden en patiënten aan elkaar over te dragen; van huisarts tot psychologische zorg. Ook mogen patiënten geen verschil merken tussen zorg van de verschillende zorggroepen, bijvoorbeeld na een doorverwijzing of verhuizing. Daarom is DSP de samenwerking aangegaan met ehealthplatform Evie, dat zorgverleners in de regio en de patiënt samen aansluit op één platform.

Ehealth voor iedereen

Evie staat voor ‘ehealth voor iedereen’. Via het platform kunnen mensen met online modules, ontwikkeld door Minddistrict, zelf aan de slag met hun geestelijke gezondheid. Een bezoek aan de huisarts is bij lichte psychische klachten hierdoor niet altijd meer nodig.

Thijs van Stratum

Is ondanks de zelfhulpmodules toch een behandeling nodig, dan kunnen patiënten direct verder waar ze gebleven waren. Bij verandering van behandelaar, neemt de behandelend zorgverlener (na toestemming van de patiënt) de licentie voor het account gratis over van de vorige behandelaar. Deze kan zo precies zien welke modules al afgerond zijn. Bovendien blijft het account altijd toegankelijk. Zo kan Evie ook op een later moment weer preventief ingezet worden. “Account voor het leven, noemen we dat”, legt Thijs van Stratum uit. Als ehealthadviseur bij Evie is hij het aanspreekpunt voor aangesloten zorgverleners.

“Met Evie geven we patiënten meer verantwoordelijkheid over hun klachten”, legt Sami uit. En dus zijn met de online modules minder mensen aangewezen op zorg. “Door blended zorg kunnen we de processen versnellen. Zo kunnen mensen eerder hulp krijgen voor hun klachten”, vult Jeroen aan.

Werken met Evie

Jeroen en Sami zijn dan ook positief over de samenwerking met Evie. “Wij zouden niet meer zonder ehealth kunnen”, zegt Jeroen. “We werken sinds 2016 samen op één ehealthplatform van Minddistrict en we zijn nog steeds enthousiast over het aanbod.” Bij de overgang naar Evie veranderde er voor gebruikers die al een Minddistrict-account hadden gelukkig weinig, maar voor Jeroen was het persoonlijk wél een grote verandering.

“We gaan er als zorggroep op allerlei vlakken op vooruit en boeken flink wat tijdwinst. Dat is fijn.”

Zo hoeft hij zorgprofessionals die nieuw zijn op het platform niet meer wegwijs te maken. Dat doet Evie nu met speciale elearnings. “We besteden veel aandacht aan scholing en implementatie, zodat zorgverleners weten hoe ze zoveel mogelijk uit het platform halen”, legt Thijs uit. Om het gebruik te bevorderen, verzorgt Evie elke maand gratis een twee uur durende interactieve training over hoe je het platform gebruikt. Zorgverleners krijgen bovendien regelmatig relevante informatie toegestuurd, zoals een toelichting van nieuwe modules of een ervaringsverhaal van een andere deskundige.

Daarnaast neemt Evie de contractering van de praktijken op het platform voor haar rekening en zorgt het voor de bescherming van privacygevoelige gegevens. Ook de tijdrovende helpdeskfunctie is van Jeroen overgenomen. “We gaan er als zorggroep op allerlei vlakken op vooruit en boeken flink wat tijdwinst. Dat is fijn.”

Rapportages zijn van grote waarde

Met data over het gebruik van Evie door zorgverleners en patiënten kan de inzet van het ehealthplatform verder worden geoptimaliseerd. Vooral de rapportages over de inzet van de verschillende modules zijn voor Jeroen en Sami van grote waarde.

Zo ziet Sami dat er steeds meer accounts worden aangemaakt en zorgverleners ook regelmatig inloggen. Ook de inzet van de modules neemt toe. De top 20 meest én minst ingezette modules brengt ze onder de aandacht bij collega’s. Hiermee stimuleert ze hen bepaalde modules vaker in te zetten. “Thijs laat ons ook modules zien waarvan niet iedereen wist dat ze er waren. Met deze evaluaties blijven we de inzet van ehealth verder verbeteren.”

Doorontwikkeling op vele vlakken

Met feedback van zorgverleners uit de praktijk werken Evie en Minddistrict samen aan het doorontwikkelen van het platform. Ook wil Evie meer en breder inzetten op preventie in het sociale domein. Zo kunnen inwoners straks zien waar en hoe ze binnen de regio aan hun welzijn kunnen werken. Mentaal, maar ook fysiek. Dit moet de zelfredzaamheid van burgers verder vergroten.

“Ons ultieme doel is het realiseren van een geïntegreerde GGZ-keten, verbonden vanuit één platform.

Daarnaast is het de bedoeling dat meer regionale huisartsenorganisaties zich aansluiten. “Ons ultieme doel is het realiseren van een geïntegreerde GGZ-keten, verbonden vanuit één platform. Bovendien moet Evie uiteindelijk een zelfhulpplatform en wegwijzer worden voor alle inwoners van Nederland”, aldus Thijs.

Meer weten over netwerkzorg en samenwerken in de regio?

Zorgorganisaties kijken steeds vaker verder dan hun eigen muren om de grote uitdagingen van de zorg via samenwerking het hoofd te bieden. Door netwerkzorg wordt het mogelijk om zorg rondom de burger te organiseren. Meer weten? Of wil je zelf met een regionaal netwerk van zorg aan de slag? Neem dan eens een kijkje op onze pagina over netwerkzorg.

Wil je als praktijk aan de slag met Evie? Neem dan contact op met Thijs en zijn collega's!