We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Validatie en digitale interventies

Voor ons gaat validatie over begrijpen wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, en eventueel ook waarom. Als we begrijpen wat werkt voor een bepaalde cliënt, kunnen we ook beter helpen met het personaliseren van interventies. Dat betekent: leren over het effect van een specifieke ehealthinterventie of blended behandeling op individueel niveau.

Global Research Network hero image

Randomised controlled trials (RCT’s, gerandomiseerd onderzoek) worden gebruikt voor het evalueren van effecten op groepsniveau in een gecontroleerde omgeving. Maar resultaten uit een RCT vertalen zich niet altijd naar dagelijks gebruik en daadwerkelijke behandelomstandigheden. Randomiseren is geweldig als het kan, maar soms kan het ook niet of is het niet kosten- of tijdseffectief. Daarom werken we naast RCT’s ook aan een systeem dat voortdurend valideert in het echte leven, niet alleen in een specifieke onderzoekssetting.

Dat is waar we de wereld van RWE (Real-World Evidence) betreden en causale inferentie gebruiken om het bestaan van effecten te onderzoeken. Deze aanpak maakt het zorginstellingen niet alleen mogelijk om te leren van de grote hoeveelheid data die zij hebben. Het geeft ook tools aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg die helpen om de effectiviteit van een blended behandeling te vergroten.

Validatie speelt ook een rol in hoe we onze producten ontwikkelen, met gebruik van evidence-based methoden. Onze interventies worden ontwikkeld volgens de intervention mapping methode. Dat betekent dat we uitgebreid doelgroeponderzoek doen, gebruik maken van de nieuwste inzichten in mechanisms of action (MoA’s, werkingsmechanismen) en behavioural change techniques (BCT’s, gedragsveranderingstechnieken). Het betekent dat we ideeën valideren in gebruikerstesten en dat we interviews en focusgroepen met cliënten en professionals organiseren. Dit alles om de functionaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van producten te verbeteren.

We willen graag veel leren, liefst samen met andere kennispartners. Daarom maakten universiteiten vanaf dag 1 deel uit van ons platform. En daarom vinden we samenwerking met klanten zo belangrijk.

Wat weten we over de effectiviteit van ehealth in het algemeen?

Werkt ehealth? Ja, ehealthinterventies werken. Veel klinische onderzoeken tonen aan dat ehealthinterventies als toevoeging op de traditionele gezondheidszorg effectief zijn. Het bewijs voor effectiviteit van ehealth in het algemeen is snel toegenomen. Eerdere reviews richtten zich op de effecten van internetinterventies in het algemeen, waarbij verschillende technologieën in de review werden meegenomen. Nu richten veel onderzoeken zich apart op, bijvoorbeeld, interventies voor een specifieke aandoening of doelgroep, of op specifieke vormen van psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie of acceptance en commitment therapie.

“Online cognitieve gedragstherapie (of iCBT) is ontwikkeld en onderzocht bij diverse psychiatrische en somatische aandoeningen. Vergelijkingsstudies suggereren dat professioneel begeleide iCBT voor angststoornissen en depressie effectiever is dan een wachtlijst, en even effectief lijkt te zijn als face to face cognitieve gedagstherapie.” (Andersson et al, 2019). Over het algemeen zijn begeleide interventies vaak effectiever dan zelfhulp (Holländare et al., 2015). Voor meer informatie kun je de video’s van prof.dr. Heleen Riper bekijken, prominent onderzoeker van ehealth.

Wat weten we over de effectiviteit van modules van Minddistrict?

Veel van onze klanten, waaronder universiteiten, gebruiken ons platform voor behandeling en onderzoek. Sommige van die resultaten zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld:

  • De depressiemodule die in blended cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt werd even effectief bevonden als standaard cognitieve gedragstherapie (Kooistra et al., 2019).
  • De verslavingsmodules ‘Alcohol de baas’ en ‘Eten de baas’ van Tactus werden effectief bevonden (Postel et al., 2010 en ter Huurne et al., 2015).
  • De i-Sleep module van de Vrije Universiteit werd effectief bevonden voor borstkankerpatiënten die aan slapeloosheid lijden (Dozeman et al., 2017).
  • De piekermodule ‘MindReSolve’ is bij begeleid gebruik effectief bevonden in het verminderen van het ontstaan van depressie bij jongeren met een hoog risico op depressie en een hoge mate van piekeren en stress (Cook et al., 2019).
  • De slaapmodule voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel gebruikt in online begeleide cognitieve gedragstherapie bleek effectiever in het verminderen van slaapproblemen dan een face-to-face behandeling (Ford et al., 2022).

What’s next?

RCT’s zijn nog steeds het meest gebruikte type onderzoek om bewijs te verzamelen voor het gebruik van ehealth. Er lopen veel onderzoeksprojecten waarvan de resultaten nog niet zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld over de effectiviteit en betrokkenheid van forensische modules.

Wij werken aan een voortdurende validatie van interventies, in plaats van momentopnames beoordelen. We bewegen ons naar functionaliteiten in ons platform die ‘data-informed’ zijn, waar de data-informatie meegeeft die cliënt en professional helpt. Bijvoorbeeld data over wanneer en welke cliënten vooruitgaan, kunnen het behandelproces ondersteunen, of helpen bij shared decision making, samen beslissen.

Meer weten?

Lees verder over welke validatieprojecten momenteel lopen, of al afgerond zijn, op de pagina onderzoekspartners

Of neem contact op