We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Waarom voor het één of het ander kiezen, als je ook kunt combineren?

Blended Care: de combinatie van online en offline zorg

Sinds de eerste vormen van online zorg bestaan, bestaat ook de term blended care. En de rol van deze term is nog lang niet uitgespeeld.

Wat is Blended Care?

Blended care betekent letterlijk ‘gemengde zorg’. In een blended behandeling combineer je face-to-facecontact met online interventies. Dat kunnen bijvoorbeeld ehealthmodules zijn met oefeningen en psycho-educatie, waar je een geschreven feedback op geeft. Of online monitoring, via dagboeken en vragenlijsten. Of denk aan digitale communicatie, zoals chatgesprekken, een berichtje via een ehealthplatform, of een videobelgesprek.

Door offline gesprekken te combineren, te blenden, met online onderdelen kun je een zorgtraject verrijken. Niet alleen voor jezelf, doordat je meer middelen tot je beschikking hebt, maar vooral ook voor je cliënten.

Illustratie van een figuur die een ledemaat achter een beeldscherm houdt, waarmee dat deel van hem 'online' wordt

De rol van cliënten in een blended behandeling

In een klassiek zorgtraject krijgen cliënten alle interventies en informatie aangeboden in periodieke consulten. In een blended behandeling wordt heel veel eenvoudiger om ook tussen de gesprekken door te werken aan herstel.

Het onderdeel van het minddistrictplatform dat hiervoor het meest gebruikt wordt, is de catalogus vol modules. Deze ehealthmodules bieden cliënten inzichten en oefeningen gericht op het veranderen van denken en doen. Dit helpt cliënten een actievere rol te nemen in hun behandeling.

Daarnaast is de psycho-educatie in de modules een manier om routinematig werk deels weg te halen bij de zorgprofessional. De video’s met ervaringen van andere cliënten helpen met de herkenning en erkenning van klachten.

Zorgpaden: blended care van nu

Genoeg reden dus om online elementen toe te voegen, ook binnen de zorgpaden. Dat kan bijvoorbeeld door een geprotocolleerde module te gebruiken als leidraad voor de behandeling, die je gebruikt voor structuur in de gesprekken en de online behandeling. Of je gebruikt juist de zelfhulpmodules of dagboeken om cliënten naast het behandelprotocol meer handvatten te geven met praktische zaken die ook bij hen spelen. Lees hier meer over zorgpaden en ehealth

Voeg online elementen toe aan een offline zorgpad, of andersom

Daarnaast is het voor cliënten realiteit dat zij al een hele route hebben afgelegd voor ze in behandeling komen. Ook binnen deze cliëntroute zijn er online stappen mogelijk, bijvoorbeeld als ondersteuning tijdens wachttijden, of als voorbereiding op de intake. Sterker nog, als dat al gebeurt, is het nog simpeler om die lijn voort te zetten in de daadwerkelijke behandeling. Of nazorg.

De toekomst van blended care

Met voortschrijdende technologische mogelijkheden, blijft ook blended care zich ontwikkelen. Een aantal vooruitstrevende klanten is bijvoorbeeld bezig data uit wearables onderdeel te maken van hun blended trajecten, om zo fysieke waarden te kunnen koppelen aan psychologische inzichten. Door op die manier monitoring en dataverzameling in te zetten, wordt het steeds beter mogelijk de blended behandeling te valideren. Lees meer over wearables en monitoring.

Meer informatie

Wil je zelf in je organisatie aan de slag met blended care? Dat kan! Neem daarvoor contact met ons op

Blended care bij kind&jeugd: we gingen tijdens een webinar met GZ-psycholoog Peter Meijer in gesprek over blended behandelen bij jongeren, kinderen en hun ouders. Kijk hier het webinar terug.

Behalve blended zorg, wordt er ook volledig digitaal behandeld. Om daar meer over te weten te komen, kun je bijvoorbeeld dit artikel lezen, waarin een cliënt, hulpverlener en manager aan het woord komen over 100% online zorg.

Of lees verder over online therapie en beeldzorg.