We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Hoe je flexibiliteit aanbrengt in een zorgpad

Zorgpaden en personalisering: een tegenstelling?

Hoe werkt ehealth binnen een zorgpad? Hoe kun je de ‘menselijke maat’ behouden in zorg? En staat het personaliseren van zorg niet haaks op het werken in protocollen? In dit artikel nemen we je mee langs zorgpaden, personalisering, en de rol van ehealth.

Schematische weergave van een zorgpad waar element aan worden toegevoegd

Wat zijn zorgpaden?

Een zorgpad is een zorgproces voor een specifieke groep cliënten, een subpopulatie. Zorgpaden geven je als hulpverlener kaders en houvast. Het geeft antwoord op vragen als ‘welke methodiek gebruik je’? Een zorgpad gaat dus in feite over het maken van cliëntgerichte zorgprocessen, die je standaardiseert en optimaliseert waar nodig. Het wordt voor cliënten en collega’s op deze manier transparanter wat er wanneer gebeurt en waarom.

Ehealth in zorgpaden

Hoe zit het dan met ehealth? Hoe voeg je online werken toe aan je zorgpad? Hoe maak je een goede ‘blend’? Teams die succesvol online en face to face combineren in behandelingen hebben vaak iets overeen: hebben expliciet gemaakt hoe hun blended zorgpad eruit ziet. Een team tekent bijvoorbeeld uit op welke momenten ehealth aangeboden wordt, waar goede momenten zijn voor feedback of online contact.

Maar dan zit de zorg in beton gegoten, toch? Slaat dat niet mogelijkheden om te variëren, om bij iemands persoonlijke wensen aan te sluiten dood?

Maak het persoonlijk

Dat hoeft natuurlijk niet. Om dat inzichtelijk te maken geven we hieronder een aantal voorbeelden. In de voorbeelden spreken we over het ehealthplatform, behandelmodules en feedbackmomenten, online dagboeken en meer. Wil je eerst meer weten over wat we hier allemaal mee bedoelen, dat kun je hier verder lezen over het ehealthplatform.

Dus hoe doe je dat dan, een zorgpad persoonlijk maken? Er zijn teams die bijvoorbeeld voor een cliëntengroep gebruik maken van een vaste interventie. De gekozen geprotocolleerde module wordt dan als leidraad voor de behandeling ingezet, gebruikt voor structuur in de gesprekken en de online behandeling. En daar kunnen individuele hulpverleners dan samen met hun cliënten van afwijken. Door de module niet helemaal te volgen, maar de onderwerpen eruit in de gesprekken aan bod te laten komen. Of door het traject aan te vullen met transdiagnostische onderdelen, zoals ‘Beter slapen’ of ‘MBT’, voor de omliggende klachten die mensen hebben.

"Al deze keuzes maken de cliënt en hulpverlener samen, vanuit de therapeutische relatie."

Je kunt ook nog verder kijken: is het echt nodig dat de cliënt die voor je zit alle oefeningen in een module maakt en daar dan feedback op krijgt? Willen jullie liever in de gesprekken een sessie samen doornemen? Of is de module voor deze persoon vooral behulpzaam vanwege de video’s, die samen met de partner thuis bekeken kunnen worden, en vindt de rest plaats in gesprekken?

Binnen een zorgpad hebben cliënt en hulpverlener vaak de keus uit een aantal passende dagboeken. Jullie bekijken samen wat het beste past, en ook welke frequentie gewenst is. Is het wel nodig dat het dagboek ‘Gedachteschema’ elke keer wordt ingevuld? Of is het ook al helpend als het 1x gebeurt tussen de gesprekken? Daarnaast kunnen cliënten zelf ook invloed uitoefenen en variëren, bijvoorbeeld door zelfhulp uit de catalogus te kiezen.

Dit zijn allemaal variaties binnen hetzelfde zorgpad. En al deze keuzes maken de cliënt en hulpverlener samen, vanuit de therapeutische relatie. Hulpverleners hoeven dit trouwens ook niet in hun eentje te doen: je kunt dit overleggen als team. Net zoals het team zelf het blended zorgpad in eerste instantie kan vormgeven.

Typen zorgpaden met ehealth: CRA en GILL

Een ander voorbeeld van een persoonlijk aan te passen blended zorgpad kun je zien in CRA. De behandelmethodiek Community Reinforcement Approach (CRA) wordt gebruikt in de verslavingszorg en is in feite een hybride gemaakt zorgpad. Cliënten vullen vragenlijsten in over diverse leefgebieden. Op basis van die uitslag kiezen cliënt en behandelaar aan welk leefgebied het eerste gewerkt wordt, in gesprekken en in de modules. Het CRA-protocol is op deze manier blended te gebruiken en aan te passen aan de persoonlijke situatie van mensen.

Een andere manier om zorgpaden in de GGZ te verrijken is door het toevoegen van een somatische screening, die ook weer inzicht in leefgebieden biedt: GILL. De sceener maakt het mogelijk om uitdagingen op het gebied van leefstijl vroeg te herkennen en cliënten tijdig in het traject te koppelen aan een leefstijlcoach, naast de reguliere GGZ-behandeling.

Begin klein - en maak het niet te groot

Is jouw team net van start met online behandelen? Doe het stap voor stap. Want als je weinig tijd hebt en veel productiedruk, dan is het logisch dat je misschien geen ruimte hebt om creatief na te denken. Maar met een blended zorgpad als leidraad heb je wel ruimte om de route naar herstel persoonlijk te maken. Zo groot of klein als je cliënt en jij willen.

Meer weten?

Wil je verder lezen over andere teams en organisaties die klein zijn begonnen? Bekijk dan dit interview met De Hoop GGZ.

Wil je meer weten over de totstandkoming van online CRA? Hier hebben we een webinar over gegeven. Je kunt het webinar CRA hier terugkijken.

Neem gerust contact met ons op als je verder wil praten over ehealth en zorgpaden.