Begrijp jezelf en anderen

Leer je cliënten beter mentaliseren

In de nieuwe module ‘Begrijp jezelf en anderen’ leren mensen beter mentaliseren, oftewel: het begrijpen van zichzelf en anderen. Mentaliseren wordt verbeterd door uitgebreid na te denken over emoties, emoties te monitoren, te leren over hechting en door oefeningen te doen.

Screenshot uit de module over mentaliseren

Voor wie is de module bedoeld?

De module 'Begrijp jezelf en anderen' is gemaakt voor volwassenen die moeite hebben met het begrijpen van gedrag en gevoelens van anderen, met het onderhouden van relaties en het begrijpen van hun eigen gevoelens.

Wat mentaliseren is en waarom het kan helpen

In deze module wordt uitgelegd wat “mentaliseren” is en waarom het verbeteren van mentaliseren kan helpen in relaties met anderen. Er wordt uitgebreid ingegaan op emoties: welke basisemoties zijn er en hoe herken je emoties bij jezelf en bij anderen. Bij het doorlopen van de module wordt daarom het dagboek Emotie (Uitgebreid) geactiveerd. Hechtingsstijlen worden kort aangestipt en vervolgens kunnen een aantal praktische oefeningen in mentaliseren gedaan worden. De module bevat een plan waarin een doel gesteld kan worden en waarbij de voortgang bijgehouden kan worden. Lees hier meer over actieplannen.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is gemaakt door Renske Gommer, Sifra Bolle en Joost Rouw van Minddistrict. 'Begrijp jezelf en anderen' is tot stand gekomen na een uitgebreid ontwikkelprocess in samenwerking met GGZ Oost Brabant, GGZ Delfland, PsyQ Maastricht, PsyQ Groningen en Lentis. Lees hier meer over 'intervention mapping'.

Hoe gebruik je de module?

Mensen doorlopen de module individueel; dat kan zowel in de Minddistrict app als op het webplatform. De module kan ingezet worden vanuit de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je er als hulpverlener voor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Deze module is daarnaast uitermate geschikt om te gebruiken in combinatie met anderen modules als 'zelfbeeld', 'relatietherapie', 'hoe kun je denken voor je doet' en 'depressie'.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.