Minddistrict

Relatietherapie

Werken aan relaties met o.a. Emotionally Focused Therapy

In deze module kunnen volwassenen werken aan hun relatie. Dit doen ze onder meer door 'vechtpatronen' onder de loep te nemen en eigen behoeften en behoeften van de partner te leren begrijpen.

Screenshot uit de module Relatietherapie

Vechtpatronen en behoeften

In de module worden zogenaamde ‘vechtpatronen’ besproken. Hoe maken mensen meestal ruzie? En hoe doorbreek je het patroon? Er wordt stilgestaan bij het eigen aandeel in ruzies en terugkerende verwijten en onzekerheden. De module staat uitgebreid stil bij onderliggende behoeften van de persoon zelf en van de partner. Ook wordt besproken hoe behoeften het beste gecommuniceerd kunnen worden aan de partner. Ten slotte wordt in de module aandacht besteed aan wat er al goed gaat in de relatie en wat iemand in zijn of haar partner waardeert.

Voor wie is de module relatietherapie bedoeld?

De module is ontwikkeld voor een brede doelgroep en gebruikt worden door volwassenen die problemen hebben in hun relatie en door iedereen die zijn of haar relatie wil verbeteren. De module is daarnaast geschikt om te gebruiken in een Community Reinforcement Approach (CRA) behandeltraject. 'Relatietherapie' kan daarom zowel ingezet worden in forensische zorg of specialistische GGZ, maar er kan ook naar verwezen worden door een POH GGZ.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is gemaakt door Renske Gommer en Ida van Berkum van Minddistrict. De module heeft invloeden van Emotionally Focussed Therapy (EFT), Mentalization Based Therapy (MBT) en Community Reinforcement Approach (CRA).

In het kort:

  • Voor een brede doelgroep, een sterkere relatie kan voor veel mensen herstel bevorderen.
  • Bevat het dagboek "Jouw behoeften".
  • Beschikbaar in de app en desktop.

Meer informatie?

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.