We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Samen ontdekken hoe de businesscase van ehealth eruitziet voor jouw organisatie

De businesscase van ehealth

Wat zijn de doelen van jouw organisatie?

Sommige organisaties willen ehealth inzetten om hun cliënten beter van dienst te kunnen zijn, maar weten eigenlijk niet hoe het financiële plaatje eruit gaat zien. Anderen hebben al financiële doelstellingen voor ogen die ze willen bereiken met ehealth, maar vinden het lastig om te zien waar een verhoging van de klantwaardering in dit plan past.

Hoe het ook zit, Minddistrict helpt je bij het uittekenen van je plannen.

Een business case maken hoef je niet alleen te doen

Jij kent je eigen organisatie het best. Je weet wat je doelstellingen zijn, waar de pijnpunten zitten, enzovoort. Aan de andere kant kennen wij alle mogelijkheden van ons product, en we nemen onze praktijkervaringen en -voorbeelden mee.

Jij kent je eigen organisatie het best; wij kennen de mogelijkheden van ons product

Door jouw en onze kennis te combineren ontdekken we hoe je businesscase eruit ziet, op welke manier ehealth de beste kans van slagen heeft in jouw organisatie, en welke metrics daarbij horen.

Waaruit bestaat jouw case?

We tekenen hier een aantal onderdelen en voorbeelden voor je uit ter inspiratie.

Financieel

Het financiële plaatje is natuurlijk de ‘business’ in het woord ‘business case’. Hoe betaalt een investering zich terug? Wat gaat ehealth je organisatie opleveren?

Minder tijd per persoon nodig

Het NKCV (Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid) behandelt veel mensen die van ver komen. Naast face-to-facetrajecten bieden ze daarom ook online trajecten, met begeleiding. Ongeveer de helft van de mensen volgt online therapie.

‘Behandeling via het internet kost ons zo’n dertig tot veertig procent minder tijd van therapeuten in vergelijking met een face-to-facebehandeling.’

Door preventie te bieden vallen minder mensen uit

Werkgevers kunnen hun mensen via ehealth laagdrempelig preventieve gedragsverandering aanbieden. De ontwikkeling van problemen kan zo worden voorkomen, en er is aandacht voor en erkenning van problemen, waardoor mensen eerder aan de bel durven trekken.

Bosch bracht het burn-outpercentage naar 0 met face-to-face-coaching. Lukt jou dat online?

Ehealth biedt vele financiële mogelijkheden

Het is niet altijd mogelijk een financiële businesscase te maken. Die is mede-afhankelijk van het soort diensten dat je levert en hoe je gefinancierd wordt. Tegelijkertijd gaat een businesscase verder dan alleen de financiën.

Verhoog de kwaliteit van je zorg met ehealth

Kwaliteit

De kwaliteit van je diensten is belangrijk om mee te nemen in de case. Denk bijvoorbeeld: wat is je bereik als organisatie? Kun je die door een verhoging van kwaliteit vergroten? En wat doet dat voor je concurrentiepositie of branding?

Beschikbaarheid

Je kunt fantastische zorg en diensten leveren, maar wat als mensen daar 9 maanden op moeten wachten? Dankzij een digitale intake kwam 50% van de Mindfitcliënten in aanraking met ehealth én overbrugde de wachttijd. Cliënten komen tegelijkertijd beter voorbereid bij het eerste gesprek.

Therapietrouw

‘Uit onderzoek van de Dimence Groep bleek dat iemand die online behandeld wordt frequenter op face-to-facegesprek komt.’ Sabine Jansen, Mindfit

Klantwaardering

Niet alleen de kwaliteit van zorg is belangrijk, maar ook hoe mensen deze zorg ervaren en waarderen. Dat is niet alleen goed voor je naam, je positie in de markt of je instroom, maar kan ook financiële consequenties hebben: bij een hogere waardering groeit vaak ook de bereidheid tot een hogere vergoeding.

Een hoge klantwaardering is een essentieel onderdeel van een goede businesscase

'De cijfers die als waardering gegeven werden stegen tijdens het gebruik van de module. Na de eerste meting was het gemiddelde cijfer een 7,8; na de derde meting was dit een 9,0.' Jasmijn de Vries, Pro Persona

‘70% van de cliënten bij Indigo Brabant gebruikt ehealth. Het gemiddelde cijfer dat cliënten Indigo Brabant voor hun zorg geven is een 8,4. ‘En dat ondanks personeelstekorten en -wisselingen. Een hoge score in de ggz.’ Renske Visscher, Indigo Brabant

Toegang tot de digitale wereld

Al deze informatie over wat belangrijk is in een business case ten spijt, er zijn ook mensen die er geen hebben.

‘Vragen naar de business case van ehealth is een beetje als vragen wat de business case is van een wc’

Dit is een citaat van bedrijfseconoom Remco Hoogendijk, aangehaald door Renske Visscher, oud-directeur bij Indigo Brabant. ‘Je moet mensen toegang geven tot de digitale wereld,’ zegt ze. ‘Je kan je daar niet voor afsluiten. De cliënt is in staat om heel veel zelf te doen, mooier kun je het toch niet maken?’

Zullen we een businesscase maken?

Ja, ik maak een afspraak