Depressie

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Voor wie is de module bedoeld?

De module 'Depressie' is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten die cognitieve gedragstherapie volgen. De module kan worden ingezet door hulpverleners vanuit de generalistische basis en specialistische GGZ in een blended behandeling. Het doel is om bij te dragen aan het verminderen van depressieve klachten.

Screenshot van onze module voor cognitieve gedragstherapie bij depressie Screenshot van onze module voor cognitieve gedragstherapie bij depressie

Wat is de inhoud van de module Depressie?

Deze module richt zich op het verminderen van depressieve klachten door te werken aan gedragsactivatie en cognitieve therapie. Het sluit aan op de CGT-behandeling in de praktijk met onderwerpen als psycho-educatie, doelen stellen, gedragsregistratie, activeren, structuur aanbrengen, bewust worden van eigen denkstijl en niet-helpende gedachten, het uitdagen van niet-helpende gedachten en terugvalpreventie.

Rekening houdend met concentratieproblemen van de doelgroep is de inhoud zo compact en laagdrempelig mogelijk gepresenteerd. Dit zie je terug in korte pagina's waarin informatie in korte tekst of filmpjes staat (o.a. animatie filmpjes, filmpjes van hulpverleners en filmpjes van ervaringsdeskundigen). Oefeningen zijn zo laagdrempelig mogelijk gemaakt door het gebruik van aanvink-velden.

Dagboeken bij depressiemodule

Gedurende de module krijgt de deelnemer de volgende dagboeken aangeboden:

  1. Het dagboek 'stemming'. In dit dagboek wordt dagelijks de stemming ingevuld om de depressieve klachten in kaart te brengen. Optioneel wordt er een goed en slecht moment geanalyseerd.
  2. Het dagboek 'actief worden' voor registratie van activiteiten en de bijbehorende stemming.
  3. Het dagboek 'uitdaagschema' voor oefenen met het uitdagen van gedachten

De dagboeken worden automatisch geactiveerd op het juiste moment. Mensen die de module volgen krijgen gedurende een afgebakende periode (bijvoorbeeld 1 maand) reminders om de dagboeken in te vullen. Je kunt als hulpverlener de reminders aanpassen, uitzetten of langer aanzetten. In het dashboard volg je als hulpverlener de voortgang gemakkelijk in de grafiek.

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'Depressie' is ontwikkeld door Ida van Berkum en Emma Ruigt van Minddistrict, in samenwerking met GZ-psycholoog Bart Meuleman, GZ-psycholoog i.o. Dirk Bertens, psychotherapeut Frank Don en GZ-psycholoog i.o. Sophia Meevis van Pro Persona en ervaringsdeskundigen. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth. Of lees hier meer over intervention mapping.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

depressie

Hoe gebruik je de module Depressie?

De module bestaat uit 5 hoofdstukken met 13 mijlpalen en 10 verzendmomenten. Ook worden de dagboeken tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. De route is opgezet als blended behandeling, waarbij de online onderdelen kunnen worden afgewisseld met face-to-facecontacten en/of video-contacten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

Denkstijlen spelen een grote rol in de module Depressie. Hieronder vind je de opname van een webinar over het onderwerp:


De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

In het kort:

  • Voor volwassenen
  • Gemaakt voor POH GGZ, basis GGZ, SGGZ en ziekenhuizen
  • Beschikbaar op de mobiele telefoon

Meer informatie

Wil je deze module of submodules zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.