Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Minddistrict

Depressie

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Voor wie is de module bedoeld?

De module 'Depressie' is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten die cognitieve gedragstherapie volgen. Het kan worden ingezet vanuit de generalistische basis en specialistische GGZ. De module heeft als doel het verminderen van depressieve klachten en kan gevolgd worden via de mobiele telefoon.

Screenshot van onze module voor cognitieve gedragstherapie bij depressie Screenshot van onze module voor cognitieve gedragstherapie bij depressie

Wat is de inhoud van de module Depressie?

Deze module richt zich op het verminderen van depressieve klachten door te werken aan gedragsactivatie en cognitieve therapie. Het sluit aan op de CGT behandeling in de praktijk met onderwerpen als psycho-educatie, doelen stellen, gedragsregistratie, activeren, structuur aanbrengen, bewust worden van eigen denkstijl en niet-helpende gedachten, het uitdagen van niet-helpende gedachten en terugvalpreventie.

depressie

Rekening houdend met concentratieproblemen van de doelgroep is de inhoud zo compact en laagdrempelig mogelijk gepresenteerd. Dit zie je terug in korte pagina's waarin informatie in korte tekst of filmpjes staat (o.a. animatie filmpjes, filmpjes van hulpverleners en filmpjes van ervaringsdeskundigen). Oefening zijn zo laagdrempelig mogelijk gemaakt door het gebruik van aanvink-velden.

Gedurende de module krijgt de deelnemer de volgende dagboeken aangeboden:

  1. Het dagboek 'stemming'. In dit dagboek wordt dagelijks de stemming ingevuld om de depressieve klachten in kaart te brengen. Optioneel wordt er een goed en slecht moment geanalyseerd.
  2. Het dagboek 'actief worden' voor registratie van activiteiten en de bijbehorende stemming.
  3. Het dagboek 'uitdaagschema' voor oefenen met het uitdagen van gedachten

De dagboeken worden automatisch geactiveerd op het juiste moment. Mensen die de module volgen krijgen gedurende een afgebakende periode (bijvoorbeeld 1 maand) reminders om de dagboeken in te vullen. Je kunt als hulpverlener de reminders aanpassen, uitzetten of langer aanzetten. In het dashboard volg je als hulpverlener de voortgang gemakkelijk in de grafiek.

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'Depressie' is ontwikkeld door Ida van Berkum en Emma Ruigt van Minddistrict, in samenwerking met GZ-psycholoog Bart Meuleman, GZ-psycholoog i.o. Dirk Bertens, psychotherapeut Frank Don en GZ-psycholoog i.o. Sophia Meevis van Pro Persona en ervaringsdeskundigen. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module Depressie?

De module bestaat uit 5 hoofdstukken met 13 mijlpalen en 10 verzendmomenten. Ook worden de dagboeken tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. De route is opgezet als blended behandeling, waarbij de online onderdelen kunnen worden afgewisseld met face-to-facecontacten en/of video-contacten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.