Dagboek Uitdaagschema

Dit dagboek wordt gebruikt voor het uitdagen van gedachten. Mensen die het dagboek invullen, analyseren eerst de situatie, en dagen daarna de gedachte uit door het verzamelen van bewijzen voor en tegen. Vervolgens formuleren ze een meer helpende gedachte.

Gebruik in combinatie met module?

Dit dagboek sluit aan bij alle modules die gebruik maken van een gedachteschema.

Mobiele app

Dit dagboek kan, net als alle andere dagboeken, gebruikt worden in zowel het webplatform als op de mobiele Minddistrict app. Het voordeel van de app is dat die notificaties kan sturen wanneer het weer tijd is om het dagboek in te vullen. Dit dagboek 'Uitdaagschema' stuurt wekelijks een herinnering.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.