Dagboek Actief worden

Inzicht in activiteiten en stemming

Dit dagboek begeleidt mensen die werken aan activatie: mensen die weer actiever gaan worden of meer activiteiten gaan ondernemen.

Inhoud van het dagboek 'Actief worden'

Gebruikers kunnen in het dagboek hun activiteiten registreren, en daarbij aangeven wat hun stemming was of hoe ze zich voelden bij het ondernemen van activiteiten. Zo krijgen mensen die dit dagboek bijhouden meer inzicht in de invloed die het ondernemen van activiteiten heeft op hun stemming. De hulpverlener kan zien wat zijn of haar cliënt heeft ingevuld, en krijgt zo eveneens inzicht in stemming en activiteitenpatroon.

Combinatie met module

Het dagboek ‘Actief worden’ is geschikt voor voor iedereen die baat heeft bij een actiever leven of bij het ondernemen van meer activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan mensen met depressieve gevoelens of stemmingsklachten. Het dagboek kan daarom goed ingezet worden bij modules gericht op de behandeling van deze klachten, zoals de module Depressie.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.