We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Gezond in Lichaam en Leefstijl (GILL)

Somatische screening en leefstijlmodule voor brede doelgroep

Leefstijlmodule met een generiek deel en een onderdeel specifiek voor mensen met psychische klachten

Contact opnemen

In het kort

 • Volwassenen
 • Module

Voor wie is de module bedoeld?

De module Gezond in Lichaam en Leefstijl (GILL) is ontwikkeld voor mensen die een verhoogd risico hebben op lichamelijke gezondheidsproblemen.

Het doel van de module is drieledig: opsporen, laten behandelen en/of leefstijl bevorderen. De screening spoort lichamelijke problemen (vroegtijdig) op. Daardoor is het mogelijk om er effectieve behandeling voor in te zetten vanuit de gezondheidszorg. Ook kan de module bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Somatische screening als basis voor persoonlijke doelen

De module bestaat uit twee onderdelen, OurGILL en MyGILL.

OurGill

Dit deel is specifiek ontwikkeld voor screening in de GGZ. De nadruk ligt in dit deel op somatische screening en het inzetten van effectieve somatische behandeling. Daarbij komt het volgende aan bod.

 • Vragen: deelnemers wordt eerst een aantal algemene vragen gesteld over hun gezondheid. Daarna geven ze antwoord op meer specifieke vragen over medicatiegebruik en lichamelijke klachten.
 • Metingen: in dit deel worden zaken als gewicht, lengte, bloeddruk, etc. gemeten.
 • Observaties: het doel van dit onderdeel is om bewegingsstoornissen in kaart te brengen.

  Op basis van de uitkomsten van dit screeningsonderdeel stellen de hulpverlener en cliënt doelen voor het verbeteren van de lichamelijke gezondheid en vertalen die naar een concreet plan.

MyGILL

In dit generieke onderdeel van de module ligt de nadruk op iemands leefstijl. Mensen brengen hun leefstijl in kaart (anamnese) en gaan op zoek naar mogelijkheden om hun leefstijl te verbeteren. Er is in de module onder meer aandacht voor voeding, bewegen, slapen, ontspannen, middelengebruik en verslaving, hygiëne, seksleven, sociale steun en de subjectieve beoordeling van de eigen gezondheid.

Na het in kaart brengen van hun leefstijl bespreken deelnemers met hun hulpverlener aan welke onderdelen ze willen werken om hun leefstijl te verbeteren. Samen stellen ze leefstijldoelen en een plan vast.

Waarop is de module gebaseerd?

De module GILL is inhoudelijk ontwikkeld door Digna van der Kellen (verpleegkundig specialist GGZ), Sonja van Hamersveld (verpleegkundig specialist GGZ) en Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde).

GILL is de doorontwikkeling van twee eerdere tools: de VMSL-GGZ (Verpleegkundige Monitoring bij Somatiek en Leefstijl / van der Kellen) en Leefstijl in Beeld (van Hamersveld). Beide tools zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, beoordelingen door experts en tests in de praktijk.

De inhoud van de module is in overeenstemming met deze multidisciplinaire richtlijnen:

 • Meeuwissen, J.A.C., Meijel, B. van, Piere, M. van., Bak, M., Bakkenes, M. e.a. (Werkgroep Richtlijnontwikkeling Algemene somatische screening & Leefstijl) (2015). Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN.
 • Meeuwissen, J.A.C., Meijel, B. van, Piere, M. van., Bak, M., Bakkenes, M. e.a. (2015). (Werkgroep Richtlijnontwikkeling Algemene somatische screening & Leefstijl) (2015). Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN

De module is met subsidiegelden van MIND en de Hogeschool Inholland ontwikkeld. De module wordt beheerd door de Stichting GILL in samenwerking met Minddistrict.

Onderzoek naar GILL: meedoen?

Amsterdam UMC (locatie VUmc), Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken de effectiviteit van de GILL-interventie.

Voor deze studie zijn de onderzoekers nog op zoek naar FACT-teams, teams in beschermde woonvoorzieningen en klinische afdelingen voor langdurige zorg. Wil jij met je team ook meedoen?

Lees meer over de GILL-studie en hoe je je kunt aanmelden. Fijn als je mee wilt werken aan effectieve en gevalideerde ehealthinterventies!

Hoe kan de module worden ingezet?

OurGILL is vooral geschikt voor volwassen ggz-cliënten, met name voor mensen die een verhoogd risico hebben op lichamelijke gezondheidsproblemen. MY GILL is voor iedereen in de zorg die leefstijl op een structurele wijze in de behandeling en begeleiding wil integreren.

De cliënt en hulpverlener doorlopen de module gezamenlijk. GILL is zo opgebouwd dat zij precies die onderdelen uit de module kunnen kiezen die het meest relevant zijn voor de cliënt. Zo wordt het zelfmanagement van mensen rondom hun lichamelijke gezondheid gestimuleerd. Waar nodig biedt de hulpverlener ondersteuning en begeleiding.

Wat heb je nodig om de module te gebruiken?

GILL is beschikbaar voor gebruik in de gezondheidszorg. Wil je de module zelf ook inzetten, en maak je al gebruik van Minddistrict? Neem dan contact op met je accountmanager om de module te activeren.

Let op: er kan een meerprijs gelden voor gebruik van deze module

Wel benadrukken de ontwikkelaars van de module dat de ervaring leert dat scholing in het gebruik van GILL noodzakelijk is. Om GILL effectief in de praktijk te implementeren is er een training en ondersteuning beschikbaar. Neem voor meer informatie of een aanbod op maat contact op met Stichting GILL.

In het kort

 • Voor volwassenen
 • Opsporen van lichamelijke klachten en bevorderen van leefstijl
 • Cliënt en hulpverlener doorlopen de module samen
 • Ontwikkeld met hulp van MIND en Hogeschool Inholland.

Over GILL

Journaliste Meike schreef een artikel over de ontwikkeling van GILL, de initiatiefnemers en de beoogde doelen. Lees het artikel over GILL

Als je contact wilt met de initiatiefnemers, dan kan dat via Stichting GILL.Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.