We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

‘Provico's ehealthplatform zorgt voor efficiëntie, tijdwinst en betere behandeling’

Netwerkzorg in de regio met ehealthplatform Provico

Provico, de ggz-netwerkorganisatie in Noord-Limburg, ontstond nadat drie organisaties de wens hadden om echt te gaan samenwerken in de regio. Sinds een jaar is ehealth onderdeel van die samenwerking, onder het uitgangspunt ‘ehealth in de hele keten rondom de cliënt.’ Inmiddels zijn zo’n zestig behandelaren en tweeduizend cliënten actief op het ehealthplatform van Provico. Het komt op gang, aldus de oprichters.

Netwerkzorg om de cliënt heen georganiseerd

Op initiatief van zorgverzekeraar VGZ en Cohesie startte vijf jaar geleden een samenwerkingsverband in de ggz in Noord-Limburg. In deze regio werd altijd al veel samengewerkt. Toen huisartsen met de komst van de POH GGZ een grotere rol gingen spelen in de geestelijke gezondheidszorg, was het voor Cohesie daarom een logische stap om ook op dit gebied samen te werken met PRO Praktijksteun en Vincent van Gogh. Gezamenlijk dachten ze na over een andere structurering van de keten en stelden een plan op.

Onze voornaamste taak is verbinding brengen in de regio

“We wilden een verbond aangaan waarbij we onszelf als het ware veroordelen tot het werken met elkaar”, aldus Rudolf Keijzer van PRO Praktijksteun. Daarmee was de start een feit en ontstond Provico. "Provico overbrugt de kloof tussen huisartsen en GGZ,' vertelt Irene Piets, directeur van Provico. Keijzer: “In Noord-Limburg is Provico nu een zelfstandige organisatie, met de drie partijen (PRO Praktijksteun, Vincent van Gogh en Cohesie) als aandeelhouder. In 2014 zijn we gestart met onze voornaamste taak: verbinding brengen in de regio.”

Verder groeien

Die verbinding werd uitgebreid met ehealth. Provico richtte via PRO Praktijksteun en met steun van Minddistrict een ehealthplatform in met dezelfde naam: Provico. In eerste instantie lag de focus op POH-GGZ, maar sinds april 2017 is de knop omgezet en kan iedereen in de keten meedoen, aldus Keijzer. “We zijn met bekende partners gestart en langzamerhand sluiten ook bijvoorbeeld de vrijgevestigde psychologen zich bij ons aan. Het komt op gang.” Zo’n duizend cliënten zijn vorig jaar met ehealth gestart, zo schat hij. “We zien het dit jaar nog verder groeien.”

In 2018 vierden we Minddistricts tiende verjaardag. Daarom hebben we interviews gehouden over diverse mooie samenwerkingen uit de afgelopen tien jaar. Dit artikel is daar één van. Klik hier voor de overige interviews.

Ook Vincent van Gogh, aanbieder van ggz in Noord-Limburg, sloot zich aan met zo’n vijftig tot zestig behandelaren, evenals de eerste behandelaren van ggz-aanbieder Centiv. Zij hadden voor ogen om ehealth collectief in te kopen en zo verder in de keten te integreren.

“Als er een opschaling van zorg vereist is, en de cliënt is al bekend bij de huisarts of de POH-GGZ, dan zijn alle betrokken partijen aangesloten op het platform. Zo kan er op een makkelijke manier gekeken worden naar passende ehealth-ondersteuning”, legt Niels Bolding van Vincent van Gogh uit. “Vanuit onze organisatie hebben we dan het voordeel dat we al kunnen zien wat er gebeurd is in het voortraject. Bonus aan de andere kant is dat bij afschaling de huisarts ook in kan zien wat er voor die tijd gebeurd is. Dat zorgt voor een helder overzicht voor alle betrokken partijen.”

Lees hier hoe je Minddistrict kan gebruiken voor netwerkzorg in de regio.

'Waar je ook binnenkomt, je kunt aan de slag'

Wat merken mensen die zorg ontvangen eigenlijk van het Provico-platform? "Burgers moeten er zo min mogelijk van merken," vertelt Irene Piets van Provico. "Je gaat gewoon naar 'de zorg' toe. En waar je ook binnenkomt, je kunt met ehealth aan de slag. Ook als je daarna doorstroomt naar een andere vorm van zorg."

Een foto van Irene Piets van Provico Irene Piets, directeur van Provico

Inmiddels zijn meerdere regionale ggz-aanbieders en -instellingen bij het ehealthplatform van Provico aangesloten. Het platform functioneert als klankbord, maar heeft ook een signaleringsfunctie voor de ggz, psychologen, de gemeente, verzekeraars en behandelaren. “We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, maar altijd met het idee dat iedereen in de regio, uitgaande van kwaliteit, mag meedoen”, aldus Keijzer. “We zijn destijds begonnen met partijen die we al kenden. Inmiddels is Provico zo goed bekend dat nieuwe aanbieders zich zelf voor het platform melden.”

Samen inkopen voor zelfde prijs

De voordelen van het platform lopen uiteen, legt Keijzer uit. “We kopen via PRO Praktijksteun collectief in, dus iedereen krijgt dezelfde voordelen en dezelfde prijs. Daarnaast zijn we in de regio herkenbaar voor de cliënt." Piets: "de samenwerking is ook voordelig voor kleine praktijken. Die kunnen laagdrempelig meedoen, terwijl ze anders misschien geen ehealth gebruikt zouden hebben. Het vergroot dus ook het bereik van ehealth."

"Het hebben van één platform is daarnaast erg makkelijk, bijvoorbeeld door samen een training te volgen," aldus Keijzer. Alles gebeurt in dezelfde omgeving. Daar zitten volgens Bolding ook veel voordelen aan. Zo kan een psychiater ingelogd zijn om een consult af te nemen en tegelijkertijd een cliënt met ehealth laten starten na het uitkiezen van modules van Minddistrict. “Dat willen we in eerste instantie in de regio opzetten. Als het een succes is, kunnen we aansluiten bij andere regioplatforms of zelf uitbreiden”, denkt Bolding.

Digibetisme

In de regio waarin Vincent van Gogh werkt, ligt in het ggz-landschap het ‘digibetisme’ in percentage hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarom heeft de organisatie ambassadeurs die ehealth meer bekendheid moeten geven. Bolding ziet de ontwikkelingen binnen ehealth en dit regioplatform als een aanwinst. “Ik ben er groot fan van. Blended care kan een sterke ondersteuning bieden. Ook de kwaliteit van de zorg kan omhoog worden gebracht en er is meer sprake van efficiëntie. Je kan meer behandelen in minder tijd.”

Door schaalvoordeel hebben we per organisatie minder werk aan trainingen

Die tijdwinst ziet Bolding ook terug op andere vlakken. “Voorheen hadden wij een eigen beheerder die accounts aanmaakte en trainingen gaf. Alle drie de betrokken partijen hadden eigen mensen. Nu is er één groep die dit voor de drie organisaties regelt.” Datzelfde geldt voor de helpdesk die hulp biedt bij de implementatie. “We hebben nu een shared servicecenter, mede dankzij schaalvoordeel.”

Samenwerken aan implementatie

De uitdaging van een samenwerking met meerdere partijen zit vooral in het omgaan met verschillende typen mensen met verschillende achtergronden, aldus Keijzer. “Hoe plan je een samenkomst die inhoudelijk interessant is voor mensen met uiteenlopende functies? Dat is kan wel lastig zijn. En waar wij vroeger in deze regio met vijftig POH-GGZ werkten, zijn er nu in de regio maximaal tot wel tweeduizend hulpverleners betrokken.”

De implementatie van ehealth staat nog in de kinderschoenen en moet dus verder worden uitgewerkt, aldus Keijzer. “We willen ook graag aansluiten bij het sociaal domein en bijvoorbeeld beschermd wonen. En we willen het netwerk van de cliënt meer betrekken.” Er moet techniek en structuur komen om mensen te begeleiden in alle fases, en om ondersteuning en inhoud te bieden. “Van die mogelijkheid benutten we nu maar een deel.”

Iemand is soms burger, soms cliënt en soms patiënt

De volgende stap is het systeem rond de cliënt sluitend te krijgen. “Iemand is soms burger, soms cliënt en soms patiënt”, aldus Keijzer. “Stel dat iemand vanuit het begeleid wonen weer zelfstandig gaat wonen, dan wil je wel een vangnet hebben en even contact kunnen leggen met een begeleider of de moeder die bij het proces betrokken is geweest. Als we dat weten te bewerkstelligen, dan komt er betere ondersteuning op alle vlakken.”

De toekomst is preventie

"In de zorg zitten we nog vaak achter schotten," vertelt Piets. "Die schotten zijn er, zeker op financieel gebied, maar tegelijkertijd verschuilen we ons er ook vaak achter. Terwijl wij hebben gemerkt dat als je met goede ideeën komt, blijkt dat eigenlijk best veel kan en mag."

Piets zou in de toekomst nog meer samenwerkingen willen zien. "Wat mij betreft sluit iedereen zich aan: gemeenten, maatschappelijk werk, maar ook somatische zorg. En als ik even niet meer zou kunnen werken, dan zit mijn bedrijfsarts ook op het platform. En dan kan ik bepalen of ik mijn gegevens deel."

'Als je met goede ideeën komt blijkt dat er best veel mogelijk is'

Zover is het natuurlijk nog niet. Maar er is wel urgentie om preventie beter te integreren, vindt Piets. "De huisartsenzorg kan het werk nauwelijks aan. Daar moeten we echt iets aan doen." Ehealth zou een rol kunnen spelen bij de oplossing, overweegt Piets. "Je zou bijvoorbeeld heel veel meer mensen toegang kunnen geven tot ehealth; dat het laagdrempelig en gratis beschikbaar is en dat mensen zelf aan de slag kunnen. Daar moet winst te behalen zijn."

Waarde toevoegen en de keten verbinden

Bolding denkt dat ehealth in de toekomst een belangrijk deel van de ggz-behandeling zal worden. “Bij de een zal de focus meer op digitale behandelingen liggen, terwijl voor de ander face to face belangrijker blijft en ehealth vooral steun biedt daarbij”, denkt hij. “Er zijn ook nog zoveel mogelijkheden.”

Een foto van Niels Bolding Niels Bolding, van Vincent van Gogh

Volgens Keijzer blijft het voor de behandelaar één van de instrumenten die hij/zij gebruikt. “Het draait vooral om hoe de cliënt kan worden ondersteund in zijn of haar zelfredzaamheid. We merken dat dit instrument daar van toegevoegde waarde is. Daarom willen we op deze manier de keten verbinden en blijven sturen.”

Interessant?

Genoten van dit interview? Misschien ben je dan ook geïnteresseerd in één van de andere jubileuminterviews:

Meer weten over de samenwerking tussen Praktijksteun en Minddistrict? Lees dan verder op deze pagina over regionale digitale netwerkzorg.