Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Minddistrict

‘Provico zorgt voor efficiëntie, tijdwinst en betere behandeling’

  • Jubileuminterview: ehealth in de keten en regiosamenwerking met Provico

Jubileuminterview: ehealth in de keten en regiosamenwerking met Provico

Provico, de ggz-netwerkorganisatie in Noord-Limburg, ontstond nadat drie organisaties de wens hadden om ehealth in de keten te integreren en echt te gaan samenwerken in de regio. In het verlengde hiervan is Provico ook met ehealth gestart, waarbij het uitgangspunt ‘ehealth in de hele keten rondom de cliënt’ voorop stond. En zo geschiedde. Inmiddels zijn na ruim een jaar zo’n zestig behandelaren en tweeduizend cliënten betrokken. Het komt op gang, aldus de oprichters.

Netwerkzorg om de cliënt heen georganiseerd

Collectief ehealth inkopen en samenwerken. Dat was wat Vincent van Gogh, aanbieder van ggz in Noord-Limburg, voor ogen had bij het idee om ehealth verder in de keten integreren. “Het doel daarvan: als er een opschaling van zorg vereist is, en de cliënt is al bekend bij de huisarts of de POH-GGZ, dan zijn alle betrokken partijen aangesloten op het platform. Zo kan er op een makkelijke manier gekeken worden naar passende ehealth-ondersteuning”, legt Niels Bolding van Vincent van Gogh uit. “Vanuit onze organisatie hebben we dan het voordeel dat we al kunnen zien wat er gebeurd is in het voortraject. Bonus aan de andere kant is dat bij afschaling de huisarts ook in kan zien wat er voor die tijd gebeurd is. Dat zorgt voor een helder overzicht voor alle betrokken partijen.”

Dit jaar vieren we dat Minddistrict tien jaar geleden het licht zag. Daarom hebben we interviews gehouden over tien mooie samenwerkingen uit de afgelopen tien jaar. De verhalen vind je in de jubileumbundel '10 jaar in 10 verhalen'. Een aantal van deze verhalen publiceren we ook hier online. Wil je alle verhalen lezen? Dan kun je de jubileumbundel aanvragen.

Ook bij PRO Praktijksteun werd er nagedacht over een andere structurering van de keten. In 2012 werd vervolgens samen met Cohesie, een samenwerkingsverband van huisartsen, een plan opgesteld. “We wilden een verbond aangaan waarbij we onszelf als het ware veroordelen tot het werken met elkaar”, aldus Rudolf Keijzer van PRO Praktijksteun. Ook Vincent van Gogh sloot zich aan met zo’n vijftig tot zestig behandelaren, evenals de eerste behandelaren van ggz-aanbieder Centiv. Daarmee was de start een feit en ontstond Provico. “In Noord-Limburg is Provico nu een zelfstandige organisatie, met de drie partijen als aandeelhouder. In 2014 zijn we gestart met onze voornaamste taak: verbinding brengen in de regio.”

Verder groeien

Provico is het platform vervolgens via PRO Praktijksteun gaan ontwikkelen, met steun van Minddistrict. In eerste instantie lag de focus op POH-GGZ, maar sinds april 2017 is de knop omgezet en kan iedereen in de keten meedoen, aldus Keijzer. “We zijn met bekende partners gestart en langzamerhand sluiten ook bijvoorbeeld de vrijgevestigde psychologen zich bij ons aan. Het komt op gang.” Zo’n duizend cliënten zijn vorig jaar met ehealth gestart, zo schat hij. “We zien het dit jaar nog verder groeien.”

Onze voornaamste taak is verbinding brengen in de regio

Inmiddels zijn veel van de regionale ggz-aanbieders en -instellingen bij Provico aangesloten. Het platform functioneert als klankbord, maar heeft ook een signaleringsfunctie voor de ggz, psychologen, de gemeente, verzekeraars en behandelaren. “We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, maar altijd met het idee dat iedereen in de regio, uitgaande van kwaliteit, mag meedoen”, aldus Keijzer. “We zijn destijds begonnen met partijen die we al kenden. Inmiddels is Provico zo goed bekend dat nieuwe aanbieders zich zelf bij Provico melden.”

Samen inkopen voor zelfde prijs

De voordelen van het platform lopen uiteen. “We kopen via PRO Praktijksteun collectief in, dus iedereen krijgt dezelfde voordelen en dezelfde prijs. Daarnaast zijn we in de regio herkenbaar voor de cliënt. Ook kleine partijen krijgen deze voordelen en kunnen meedraaien. Het hebben van één platform is daarnaast erg makkelijk, bijvoorbeeld door samen een training te volgen”, aldus Keijzer. Alles gebeurt in dezelfde omgeving. Daar zitten volgens Bolding ook veel voordelen aan. Zo kan een psychiater ingelogd zijn om een consult af te nemen en tegelijkertijd een cliënt met ehealth laten starten na het uitkiezen van modules van Minddistrict. “Dat willen we in eerste instantie in de regio opzetten. Als het een succes is, kunnen we aansluiten bij andere regioplatforms of zelf uitbreiden”, denkt Bolding.

Digibetisme

In de regio waarin Vincent van Gogh werkt, ligt in het ggz-landschap het ‘digibetisme’ in percentage hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarom heeft de organisatie ambassadeurs die ehealth meer bekendheid moeten geven. Bolding ziet de ontwikkelingen binnen ehealth en dit regioplatform als een aanwinst. “Ik ben er groot fan van. Blended care kan een sterke ondersteuning bieden. Ook de kwaliteit van de zorg kan omhoog worden gebracht en er is meer sprake van efficiëntie. Je kan meer behandelen in minder tijd.”

Door schaalvoordeel hebben we per organisatie minder werk aan trainingen

Die tijdwinst ziet Bolding ook terug op andere vlakken. “Voorheen hadden wij een eigen beheerder die accounts aanmaakte en trainingen gaf. Alle drie de betrokken partijen hadden eigen mensen. Nu is er één groep die dit voor de drie organisaties regelt.” Datzelfde geldt voor de helpdesk die hulp biedt bij de implementatie. “We hebben nu een shared servicecenter, mede dankzij schaalvoordeel.”

Het regioplatform doet daarnaast meer dan ehealth, legt Bolding uit. “Er staan modules op van Minddistrict en in de toekomst kunnen ook aanbieders zoals 123Psychiatrie deelnemen. Dit is een consultatieplatform waar de eerstelijnszorg een consult kan inwinnen bij de tweedelijnszorg. Wellicht kunnen we dat in de toekomst vanuit een geïntegreerde omgeving organiseren.”

Samenwerking

De uitdaging van een samenwerking met meerdere partijen zit vooral in het omgaan met verschillende typen mensen met verschillende achtergronden, aldus Keijzer. “Hoe plan je een samenkomst die inhoudelijk interessant is voor mensen met uiteenlopende functies? Dat is kan wel lastig zijn. En waar wij vroeger in deze regio met vijftig POH-GGZ werkten, zijn er nu in de regio maximaal tot wel tweeduizend behandelaren betrokken.”

Iemand is soms burger, soms cliënt en soms patiënt

De implementatie van ehealth staat nog in de kinderschoenen en moet dus verder worden uitgewerkt, aldus Keijzer. “We willen ook graag aansluiten bij het sociaal domein en bijvoorbeeld beschermd wonen. En we willen het netwerk van de cliënt meer betrekken.” Er moet techniek en structuur komen om mensen te begeleiden in alle fases, en om ondersteuning en inhoud te bieden. “Van die mogelijkheid benutten we nu maar een deel.” De volgende stap is het systeem rond de cliënt sluitend te krijgen. “Iemand is soms burger, soms cliënt en soms patiënt”, aldus Keijzer. “Stel dat iemand vanuit het begeleid wonen weer zelfstandig gaat wonen, dan wil je wel een vangnet hebben en even contact kunnen leggen met een begeleider of de moeder die bij het proces betrokken is geweest. Als we dat weten te bewerkstelligen, dan komt er betere ondersteuning op alle vlakken.”

De voornaamste vraag is: hoe kan de cliënt worden ondersteund in zelfredzaamheid?

Bolding denkt dat ehealth in de toekomst een belangrijk deel van de ggz-behandeling zal worden. “Bij de een zal de focus meer op digitale behandelingen liggen, terwijl voor de ander face to face belangrijker blijft en ehealth vooral steun biedt daarbij”, denkt hij. “Er zijn ook nog zoveel mogelijkheden.” Volgens Keijzer blijft het voor de behandelaar één van de instrumenten die hij/zij gebruikt. “Het draait vooral om hoe de cliënt kan worden ondersteund in zijn of haar zelfredzaamheid. We merken dat dit instrument daar van toegevoegde waarde is. Daarom willen we op deze manier de keten verbinden en blijven sturen.”

Interessant?

Genoten van dit interview? Misschien ben je dan ook geïnteresseerd in één van de andere jubileuminterviews: