Zelfhulp: Beter Slapen

Aan de slag met slaapproblemen met zelfhulp

Ieder mens heeft slaap nodig om tot rust te komen en te herstellen. Maar goed slapen gaat niet voor iedereen vanzelf. Met deze korte zelfhulptraining kunnen mensen zelf aan de slag met hun slaapproblemen op hun eigen mobiele telefoon.

Eerst krijgt een persoon meer inzicht in zijn of haar eigen slaapproblemen en de gevolgen hiervan. Vervolgens leest men over de invloed van spanning op slaapproblemen en oefent met een ademhalingsoefening. Ook gaan mensen die de zelfhulptraining volgen aan de slag met hun slaapgewoonten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een fijnere slaapomgeving of door meer rust in de avond te brengen. Tot slot blikt men terug op wat hij of zij heeft geleerd van de zelfhulpmodule.

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Beter Slapen’ zelf kiezen uit de zelfhulpcatalogus. De training is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Dagboek

Om meer inzicht te krijgen in het slaapgedrag, kunnen mensen een slaapdagboek bijhouden. Door het bijhouden van een dagboek wordt ook duidelijk wanneer de nachtrust beter of juist slechter wordt.

beter slapen

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.