Minddistrict

Burn-out

Programa voor herstel van burn-out

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met burn-out klachten. Het doel van de module is inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de eigen burn-out. Mensen die de module volgen ontwikkelen vaardigheden om hier anders mee om te gaan. De module is speciaal ontworpen voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Screenshot van onze burn-out module Herstel van burn-out wordt geholpen met deze module

Wat is de inhoud van de module Burn-out?

De 'Burn-out' module bestaat uit 4 inhoudelijke delen:

  1. In de hoofdstukken gericht op opstarten leest men psycho-educatie over burn-out en staat hij of zij stil bij de eigen klachten. Ook wordt er met behulp van audio-bestanden geoefend met ontspanningsoefeningen, zoals een ademhalingsoefening en een spierontspanningsoefening. Daarnaast gaat men aan de slag met het aanbrengen van dagstructuur. Er kan gebruik worden gemaakt van het dagboek 'energieniveau' om te evalueren hoe de dag is gegaan.
  2. In de cognitief-gedragstherapeutische hoofdstukken richten men richt met behulp van gedachteschema's en gedragsexperimenten op niet-helpende gedachten uitdagen en meer helpende gedachten formuleren. Hierbij kan men gebruik maken van de dagboeken 'G-schema' en 'uitdaagschema'.
  3. In de hoofdstukken gericht op oplossingen vinden werkt men aan het ontwikkelen van probleemoplossingsvaardigheden. Hij of zij gaat praktisch aan de slag met het inventariseren en oplossen van problemen binnen verschillende levensgebieden.
  4. In het laatste hoofdstuk bereidt men zich voor op een mogelijke terugval door een terugvalpreventieplan op te stellen.

Tijdens het doorlopen van de module bekijkt men filmpjes van online hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Aan het einde van de module heeft men vaardigheden ontwikkeld en verfijnd om anders om te gaan met zijn of haar burnout klachten.

Kijk hier naar een video waarin Egelien uitlegt hoe de module haar hielp

Dagboek ‘energieniveau’

Tijdens het doorlopen van de burn-outmodule wordt het dagboek ‘energieniveau’ automatisch geactiveerd. In dit dagboek kan men met behulp van tekst en foto’s stilstaan bij hoe zijn of haar dag is gegaan. Hoe moe of energiek voelde hij of zij zich? Wat heeft hij of zij ondernomen? Wat gaf energie en wat kostte energie? Door hierbij stil te staan krijgt men beter zicht op hoe het gaat en of de dag in balans is. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

Dagboek ‘G-schema’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘G-schema’ automatisch geactiveerd. In dit dagboek worden 5 vragen gesteld om de gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen op een rij te zetten. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

Dagboek ‘uitdaagschema’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘uitdaagschema’ automatisch geactiveerd. In dit dagboek worden de 8 stappen van de gedachteschema doorlopen. Men beschrijft de situatie, zet zijn of haar gevoelens en negatieve gedachten op een rij en daagt deze vervolgens uit. Tot slot wordt een meer helpende gedachte geformuleerd. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

dagboek burn-out Voorbeeld uit ‘Energieniveau’ dagboek in de Minddistrict app.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Burn-out’ is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict in samenwerking met Rens Verhoeven van GGZ Oost Brabant, Ingrid Stevelmans van GGZ Eindhoven, Simone Nooter van Amici Zorgt, Hillona Beugels van PsyQ en meerdere ervaringsdeskundigen. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Illustratie uit onze module gericht op herstel van burn-out

Hoe gebruik je de module burn-out?

De module bestaat uit 7 hoofdstukken, 22 mijlpalen en 12 verzendmomenten. Ook worden de dagboeken 'energieniveau', 'G-schema' en 'uitdaagschema' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.