We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Burn-out: opgebrand, en nu?

Programma voor herstel van burn-out

Wat is een burn-out? Hoe kun je ontspannen als je je opgebrand voelt? Hoe hebben gedachten en gedrag invloed op je situatie? In de module gaan mensen met al deze vragen en meer aan de slag. Cliënten gaan in de module met al deze vragen en meer aan de slag.

Contact opnemen

In het kort

 • Volwassenen
 • Module
 • Geschikt voor de app

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met burn-out klachten. Het doel van de module is inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de eigen burn-out. Mensen die de module volgen gaan werken aan vaardigheden om hier anders mee om te gaan.

Wat is de inhoud van de module Burn-out?

De module 'Burn-out: opgebrand, en nu?' bestaat uit 4 inhoudelijke delen:

 1. In de hoofdstukken gericht op opstarten lezen deelnemers psycho-educatie over burn-out en staan ze stil bij de eigen klachten. Ook wordt er met behulp van audio-bestanden geoefend met ontspanningsoefeningen, zoals een ademhalingsoefening en een spierontspanningsoefening. Daarnaast gaat men aan de slag met het aanbrengen van dagstructuur. Er kan gebruik worden gemaakt van het dagboek 'energieniveau' om te evalueren hoe de dag is gegaan.

 2. In de cognitief-gedragstherapeutische hoofdstukken richten mensen zich, met behulp van gedachteschema's en gedragsexperimenten, op niet-helpende gedachten. Ze leren deze gedachten uit te dagen en meer helpende gedachten te formuleren. Hierbij kan men gebruik maken van de dagboeken 'G-schema' en 'uitdaagschema'.

 3. In de hoofdstukken gericht op 'oplossingen vinden' werken mensen aan het ontwikkelen van probleemoplossingsvaardigheden. Ze gaan praktisch aan de slag met het inventariseren en oplossen van problemen binnen verschillende levensgebieden.

 4. In het laatste hoofdstuk bereidt men zich voor op een mogelijke terugval door een terugvalpreventieplan op te stellen.

Tijdens het doorlopen van de module kom je video's van online hulpverleners en ervaringsdekundigen tegen. Aan het eind van de module hebben deelnemers vaardigheden ontwikkeld en verfijnd om anders om te gaan met burn-out klachten.

De afbeeldingen en illustraties uit deze module zijn in 2021 vernieuwd en samen met ervaringsdeskundigen ontwikkeld, om zo de erkenning bij de gebruiker te vergroten.

Kijk hier naar een video waarin Egelien uitlegt hoe de module haar hielp

Gedurende het doorlopen van de module, worden de volgende 3 dagboeken automatisch geactiveerd:

Dagboek ‘energieniveau’

In het dagboek 'energieniveau' kunnen mensen met behulp van tekst en foto’s stilstaan bij hoe hun dag is gegaan. Hoe moe of energiek voelde iemand zich? Wat heeft iemand ondernomen? Wat gaf energie en wat kostte energie? Door hierbij stil te staan krijgen deelnemers beter zicht op hoe het gaat en of de dag in balans is. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

Dagboek ‘G-schema’

In het dagboek 'G-schema worden 5 vragen gesteld om de gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen op een rij te zetten. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

Dagboek ‘uitdaagschema’

In het dagboek 'uitdaagschema' worden de 8 stappen van een gedachteschema doorlopen. Men beschrijft de situatie, zet zijn of haar gevoelens en negatieve gedachten op een rij en daagt deze vervolgens uit. Tot slot wordt een meer helpende gedachte geformuleerd. Het dagboek kan op elk moment van de dag worden ingevuld via de app of op een laptop of computer.

Actieplannen

De module bevat een tweetal actieplannen die mensen kunnen invullen en gebruiken om een doel te behalen. Het ene plan is gericht op het uitvoeren van een gedragsexperiment, in het andere plan oefenen mensen met het oplossen van een probleem.

Hoe gebruik je de module burn-out?

De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij je als hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Het is uiteraard ook mogelijk om hoofdstukken in de module aan of uit te zetten, op basis van de persoon voor wie je de module klaarzet.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Burn-out’ is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict in samenwerking met Rens Verhoeven van GGZ Oost Brabant, Ingrid Stevelmans van GGZ Eindhoven, Simone Nooter van Amici Zorgt, Hillona Beugels van PsyQ en meerdere ervaringsdeskundigen. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth. Of lees hier meer over intervention mapping.

In het kort:

 • Voor volwassenen
 • Gemaakt voor de POH GGZ, basis GGZ en sGGZ.
 • Beschikbaar op de mobiele telefoon

  Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.