Dagboek Stressmoment

In de het dagboek stressmoment kan iemand momenten waarop veel stress ervaren wordt registreren. Op die manier krijgen zowel de cliënt als de hulpverlener een overzicht van deze stressmomenten, en is het mogelijk situaties die stress veroorzaken te analyseren. De oorzaak en mate van ervaren stress worden bijgehouden. Ook de stressverschijnselen en de reactie op stress maken deel uit van het dagboek. Het dagboek is bedoeld voor mensen die stressklachten ervaren.

Gebruik in combinatie met module?

Dit dagboek is relevant voor alle modules waarin stress aan de orde komt. Het kan onder meer goed gecombineerd worden met de zelfhulptraining Fluitend naar je werk.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.