Minddistrict
  • Interventies
  • Waarden en doelen: richting geven aan je leven

Waarden en doelen: richting geven aan je leven

Inhoud

Het doel van de behandeling is om de cliënt inzicht te geven in wat hij of zij belangrijk vindt en hem of haar te motiveren om doelgericht naar deze waarden te leven. In deze module onderzoekt de cliënt wat zijn of haar belangrijkste waarden zijn. Vervolgens onderzoekt de cliënt hoe hij of zij deze waarden door het stellen van concrete doelen terug kan laten komen in het dagelijks leven.

In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, kunnen de oefeningen van voorbeeldcliënten worden doorgelezen en gaat de cliënt aan de slag met één of meerdere oefeningen. Doordat de cliënt meer leert leven naar zijn waarden en doelen krijgt hij of zij weer richting in het leven.

Voor wie?

De expertmodule is ontwikkeld voor volwassenen die niet goed weten wat zij belangrijk vinden in het leven en welke doelen zij nastreven en het hierdoor moeilijk vinden om richting te geven aan hun leven.

De behandeling kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit de tweede lijn waarbij een behandelaar feedback geeft op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet

  • Wat vind je belangrijk in je leven?
  • Leven naar je waarden
  • Plan van aanpak
  • Waar sta je nu?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Waarden en doelen: richting geven aan je leven’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.