Minddistrict

Gegeneraliseerde angst

Angststoornis behandelen

Het doel van de behandeling is dat de cliënt controle krijgt over zijn of haar angsten en zorgen.

Deze module behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van gegeneraliseerde angst. Denk aan inzicht in het gepieker, het uitdagen van angstige gedachten en het oefenen met gedragsexperimenten zoals het piekerkwartier. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heeft de cliënt minder angstige gevoelens en heeft hij of zij het gepieker beter onder controle. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Gegeneraliseerde angst overwinnen: voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die zich in extreme mate zorgen maken, overmatig piekeren en veel angst ervaren over alledaagse zaken. Hulpverleners in de specialistische ggz, basis ggz en praktijkondersteuners kunnen de module, of delen van de module, inzetten in de begeleiding van cliënten. Afhankelijk van de doelen van de cliënt, diens situatie en de zwaarte en aard van de klachten kunnen hulpverler en cliënt samen optionele sessies uitkiezen en uit de beschikbare onderdelen een eigen route samenstellen.

Dagboek bij de module

Bij de module kan het dagboek 'gegeneraliseerde angst' worden ingezet. Natuurlijk staat het hulpverlener en cliënt vrij om een ander of additioneel generiek dagboek te kiezen.

Opzet behandeling angststoornis

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat denk ik precies?
 • Kan ik mijn gepieker controleren?
 • Het gevaar van piekeren
 • De positieve kanten van piekeren
 • Afstand nemen van mijn gedachten?
 • Terugvalpreventie

Optioneel:

 • Mijn piekergedrag
 • Denkfouten
 • Positief logboek
 • Taartpunttechniek

Waarop is de ehealth module gebaseerd?

De module ‘Gegeneraliseerde Angst’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.