Minder Piekeren - Jeugd

Waar gaat ‘Jeugd: minder piekeren’ over?

In de module kunnen de jongeren door middel van psycho-educatie en oefeningen verschillende vaardigheden aanleren om anders met de piekergedachten om te kunnen gaan.

Voor wie is ‘Jeugd: Minder Piekeren’ geschikt en hoe gebruik je het?

De module wordt ingezet door zorgprofessionals die jongeren tussen de 12 en 18 jaar begeleiden die last hebben van piekergedachten. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De hulpverlener kan er dan voor kiezen om wel of geen feedback te geven.

Als een hulpverlener de module geschikt acht voor jongeren in de specialistische GGZ, kan de module (met meer intensievere begeleiding) daar ook worden ingezet.

De module kan ook in de Minddistrict app gevolgd worden aangezien het een persoonlijke route is, die geoptimaliseerd is voor gebruik op de mobiele telefoon.

Waar is de module op gebaseerd?

De module ‘Jeugd: Minder Piekeren’ is ontwikkeld door Minddistrict en is de vernieuwde versie van ‘Jeugd Basiszorg: Minder piekeren’. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

De module is ontwikkeld door Intervention Developers Anna de Jong, Ilona Hartog en Sarafina Suransky. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Illustratie uit de jeugdmodule over piekeren

Bijzonderheden?

De module staat vol nieuwe illustraties die bepaalde informatie verduidelijken. Bovendien zijn er in de module eigen keuzemomenten en is er veel eigen regie. De focus van de module ligt op de kracht van de jongeren (in plaats van op de klacht), waardoor de module ook als preventie-hulpmiddel ingezet kan worden.

‘Jeugd: Minder Piekeren’ bevat het dagboek ‘Piekermoment’. Ook dit dagboek kunnen jongeren via de Minddistrict app op hun mobiele telefoon volgen.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.
Of bekijk, als je meer wilt weten, ook eens de pagina Ehealth voor kinderen en jongeren

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.