We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Geweld in je relatie

Van relationeel geweld van beide kanten naar een harmonieuze relatie. Deze module is gemaakt ter ondersteuning van een face-to-face systeemgerichte behandeling voor partners met relationeel symmetrisch geweld.

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Module

Geweld in relatie - ondersteuning en educatie via ehealth

De module ‘Geweld in je relatie’ is ontwikkeld voor volwassen partners met relationeel symmetrisch geweld. Hulpverleners kunnen gebruik maken van deze module wanneer zij partners behandelen die met relationeel geweld van beide kanten te maken hebben, met als einddoel het stoppen van het geweld en het verbeteren van de relatie. De cliënten worden doorverwezen vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld en melden zich gezamenlijk aan voor relatietherapie. Daarnaast kan de module ook ingezet worden bij cliënten in de ambulante forensische psychiatrie, in opdracht van de reclassering of vrijwillig.

Inhoud van de module

De module ‘Geweld in je relatie’ bestaat uit 27 sessies. Deze sessies zijn verdeeld over 3 fases:

  • Veiligheid
  • Verdieping
  • Bestendiging

Cliënten maken gebruik van deze module in de context van de behandeling door een hulpverlener. In die behandeling komen 3 fases aan bod. Deze 3 fases komen terug in de module, waarin de cliënt werkt aan: het creëren van een veilige situatie, het verbeteren van de relatie en de bestendiging van de veiligheid op de lange termijn. Cliënten met kinderen werken tevens aan veiligheid en ondersteuning voor hun kind(eren). In de sessies worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor stellen of individuen met relatieproblematiek waarbij symmetrisch geweld een rol speelt.

Denk aan inzicht in het ontstaan van geweld, het onderzoeken van spanningssignalen, het nemen van een time-out (kalmeren), het herkennen en doorbreken van conflictpatronen en het versterken van de emotionele band met de ander. Ook de thema’s intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van het geweld voor kinderen komen aan bod. Voor cliënten met kinderen zijn 5 sessies opgenomen rondom ouderschap en het begeleiden en ondersteunen van kinderen in deze tijd.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest ervaringen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten ook filmpjes waarin een behandelaar en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module heeft de cliënt vaardigheden geleerd waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie. Ook beschikt de cliënt over praktische handvatten waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren.

Bekijk het webinar

Meer weten over de inhoud van de module en de ontwikkeling? Bekijk dan het webinar dat wij eerder organiseerden:

Hoe gebruik je de ehealth module?

Geweld in je relatie bestaat uit 27 sessies. Beide partners doorlopen de module individueel. De eerste sessie: ‘Welkom bij je online module’ wordt bij elke cliënt ingezet. Vervolgens beslist de hulpvelener in overleg met de cliënt welke sessies uit de fases: veiligheid, verdieping of bestendiging ingezet worden voor een blended behandeling op maat. Het voorbeeld zorgpad kan hierbij als voorbeeld dienen.

Waarop is de module 'Geweld in je relatie' gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Anna de Jong en Carlijn Bult van Minddistrict in samenwerking met Sikko Salverda en Bianca Roelofsen van GGZ-NHN, Joop Verschuur van Transfore en Birgit de Cnodder van Lentis. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten

Ontwikkeling van de module

  • Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de intervention mapping methode. Als je daar meer over wilt weten, lees dan het whitepaper intervention mapping
  • Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.