Minddistrict

Geweld in je relatie

Geweld in relatie oplossen via ehealth

De expert module ‘Geweld in je relatie’ is ontwikkeld voor volwassen partners met relationeel symmetrisch geweld. Het doel van de module is het stoppen van het geweld en het verbeteren van de relatie. De cliënten worden doorverwezen vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld en melden zich gezamenlijk aan voor relatietherapie. Daarnaast kan de module ook ingezet worden bij cliënten in de ambulante forensische psychiatrie, in opdracht van de reclassering of vrijwillig.

Inhoud van de module

De module ‘Geweld in je relatie’ bestaat uit 27 sessies. Deze sessies zijn verdeeld over 3 fases in de behandeling:

  • Veiligheid
  • Verdieping
  • Bestendiging

In 3 fases werkt de cliënt in de behandeling aan: het creëren van een veilige situatie, het verbeteren van de relatie en de bestendiging van de veiligheid op de lange termijn. Cliënten met kinderen werken tevens aan veiligheid en ondersteuning voor hun kind(eren). In de sessies worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor stellen of individuen met relatieproblematiek waarbij symmetrisch geweld een rol speelt.

Denk aan inzicht in het ontstaan van geweld, het onderzoeken van spanningssignalen, het nemen van een time-out (kalmeren), het herkennen en doorbreken van conflictpatronen en het versterken van de emotionele band met de ander. Ook de thema’s intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van het geweld voor kinderen komen aan bod. Voor cliënten met kinderen zijn 5 sessies opgenomen rondom ouderschap en het begeleiden en ondersteunen van kinderen in deze tijd.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest ervaringen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten ook filmpjes waarin een behandelaar en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module heeft de cliënt vaardigheden geleerd waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie. Ook beschikt de cliënt over praktische handvatten waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren.

Bekijk het webinar

Meer weten over de inhoud van de module en de ontwikkeling? Bekijk dan het webinar dat wij eerder organiseerden:

Hoe gebruik je de ehealth module?

Geweld in je relatie bestaat uit 27 sessies. Beide partners doorlopen de behandeling individueel. De eerste sessie: ‘Welkom bij je online module’ wordt bij elke cliënt ingezet. Vervolgens beslist de behandelaar in overleg met de cliënt welke sessies uit de fases: veiligheid, verdieping of bestendiging ingezet worden voor een blended behandeling op maat. Het voorbeeld zorgpad kan hierbij als voorbeeld dienen.

Waarop is de module 'Geweld in je relatie' gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Anna de Jong en Carlijn Bult van Minddistrict in samenwerking met Sikko Salverda en Bianca Roelofsen van GGZ-NHN, Joop Verschuur van Transfore en Birgit de Cnodder van Lentis. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.