We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Minister ontvangt rapport: acties om ehealth te bevorderen

Edith Schippers over ehealth

We maken nog veel te weinig gebruik van alle mogelijkheden die ehealth biedt. De werkgroep E-Community stelde daarom het onderzoeksrapport ‘Beter met elkaar’ op. Dit rapport doet 4 concrete aanbevelingen om meer Nederlanders dankzij digitalisering meer eigen regie over zorg te geven. Dinsdag 24 januari, tijdens de ehealthweek, neemt minister Edith Schippers het rapport en de aanbevelingen in ontvangst.

Veranderende zorg

Cliënten hebben behoefte aan een ander soort zorg. Burgers zijn mondiger en vragen om zorg die bij hen past. In plaats van ‘door de molen gaan’, willen ze meer controle over hun zorg. Tegelijkertijd bereiken we in het huidige systeem te weinig mensen: nog te weinig mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben.

Het rapport beter met elkaar

We hebben daarom een verandering nodig in de sector. Zodat de nadruk op diagnose en ziekte wordt verschoven naar herstel. Zodat mensen die gezond zijn, gezond kunnen blijven. En zodat mensen hun eigen digitale en fysieke netwerken ook bij zorg kunnen betrekken.

De werkgroep E-Community heeft nagedacht over welke rol ehealth in deze veranderingen kan spelen. De analyse en aanbevelingen die daaruit volgen zijn opgesteld in een onderzoeksrapport, die de werkgroep aan de minister zal overhandigen.

Unieke samenwerking

De werkgroep e-community is een initiatief van patiëntenorganisaties, zorginstellingen en leveranciers. Zij besloten tijdens de Europese ehealthweek in 2016 samen te gaan werken. Minddistrict werd gevraagd om namens de leveranciers deel te nemen. Mark Willems, CEO van Minddistrict: ‘We zijn blij dat wij hebben kunnen bijdragen aan de discussie. We vinden het heel belangrijk om te zorgen dat ehealth op de best mogelijke manier kan bijdragen aan deze veranderingen en ten volste wordt benut.’

4 maatregelen

E-Community stelt dat er 4 maatregelen nodig zijn om ehealth succesvol in te zetten, zodat mensen meer eigen regie over zorg kunnen voeren.

1. Koppelingen Er zijn erg veel apps, sites en oplossingen beschikbaar, zowel voor zorgverleners als cliënten. ‘Wij denken dat het nodig is om alle technische drempels weg te nemen,’ vertelt Willems. Open infrastructuur en samenwerking moeten landelijk worden gefaciliteerd.

2. Financiering van ehealth in preventieve fase ‘Mensen hebben vaak eerst lichte klachten, dan pas ernstige. Maar nu moet je eigenlijk eerst ziek genoeg worden om een diagnose en daarna zorg te krijgen.’ De werkgroep pleit daarom voor een persoonlijk budget voor preventie, zodat erger kan worden voorkomen.

3. Financiering van ehealth in verzekerde zorg Werkgroep: ‘Hierdoor schep je de voorwaarden om bruikbare oplossingen breed toe te passen.’

4. Werken in wijken Begin klein en concreet, stelt de werkgroep. Door de wijk en ‘communities’ als uitgangspositie te nemen, maakt je het voor mensen mogelijk om herstelgericht met hun gezondheid aan de gang te gaan. Met hun zorgverleners en sociale netwerk fysiek in de omgeving.

Het vervolg

‘De kernvraag is: hoe kunnen we de zorg beter maken met behulp van ehealth? Daar hebben we denk ik een heel goed antwoord op geformuleerd. We hopen dat de minister dat ook herkent en ermee aan de slag gaat,’ vertelt Willems. ‘We nodigen in ieder geval iedereen uit om het rapport te lezen.’

Het rapport van de werkgroep vind je hier: http://tinyurl.com/BetermetElkaar

Meer weten?

Neem contact op met Mark Willems.