Nieuws & Blogs

"De generalistische ggz heeft de toekomst"

Ernst Klunder

Als directeur van Minddistrict spreek ik, Mark Willems, regelmatig mensen met inspirerende ideeën over de zorg. Zo ook Ernst Klunder, bestuurder van de Dimence Groep en voortrekker in de Gx, het strategische ehealthnetwerk van 9 ggz-instellingen en Minddistrict.

Hoe vindt hij dat we de zorg van morgen moeten inrichten? Wat zijn uitdagingen, oplossingen en knelpunten? En hoe kan technologie de zorg beter maken? In deze blog vind je de hoogtepunten van dit gesprek.

'Generalistische ggz heeft de toekomst'

Meer mensen zullen een beroep doen op de zorg, en dus moeten we de kosten per cliënt beheersbaar houden. Voor Ernst is de generalistische ggz een belangrijk onderdeel van de ggz-van-de-toekomst. De generalistische ggz legt namelijk meer nadruk op de mogelijkheden van gezondheid & gedrag en de verantwoordelijkheid van de cliënt. Zo combineer je effectiviteit voor de cliënt met productiviteit van de behandelaar. Eigenlijk, stelt Ernst, past de Generalistische ggz dus prima in de moderne participatiemaatschappij.

Een technocratische start

Toch worden landelijk de mogelijkheden van de generalistische ggz volgens Ernst nu nog onvoldoende benut. De reden volgens Ernst is onder meer een ongelukkige start: ‘De generalistische ggz is een beetje een technocratisch product, bedacht vanachter het bureau. Het gevolg is dat er te weinig rekening is gehouden met de inhoud van de zorg en de werking van deze zorg in de praktijk.

‘Maar we moeten door,’ zegt Ernst. ‘Als we het niet doen, laten we een kans liggen om de cliënt en de maatschappij een dienst te bewijzen: een aanbod van positieve, laagdrempelige zorg tegen redelijke kosten. Ernst noemt een paar randvoorwaarden om de belofte van de Generalistische ggz waar te maken:

  • Helder afbakenen van de ggz bij de huisarts, de generalistische en de specialistische ggz
  • Overdragen van behandelrelaties
  • Overdragen van dossiers tussen segmenten
  • Bespreken van de vergoedingen, want die zijn te laag om echt kwaliteit te kunnen leveren
  • ‘Meebuigen’ van technologie met de nieuwe werkvormen

De ‘Nieuwe Voorhoede’

Ernst hoopt het pad voor een toekomstbestendige generalistische ggz vrij te maken door het ‘voor te leven’ zoals hij dat noemt. Daarom werkt hij aan een ‘Nieuwe Voorhoede’: een coalitie van ggz-instellingen die de Generalistische ggz volgens een model als dat van Mindfit over Nederland willen uitrollen. Dit doet hij samen met andere bestuurders, directeuren, zorgverzekeraars en met academica, zoals de Universiteit Twente.

Mindfit is hierin een goede eerste stap. Deze stichting binnen de Dimence Groep heeft een eigen zorgformule die duidelijk aanslaat bij cliënten, behandelaren en verzekeraars. De belangrijkste pijlers van Mindfit zijn positieve psychologie, eigen verantwoordelijk en blended zorg. And it pays off: een forse toename van cliënten waarvan 63% beter wordt. En een klanttevredenheid van 8,6: “Dat geeft ons veel moed en vertrouwen”, zegt Ernst.

Ehealth moet ‘meebewegen’

Voor Ernst ligt de uitdaging voor ehealth vooral in het ‘meebewegen’ met wat hij noemt ‘zich organisch ontwikkelende werkvormen’. De zorg moet zich nog zetten: bestaande instellingen zullen verdwijnen en nieuwe zullen ontstaan. Voor cliënten is tijd-, plaats-, professional- en instellingonafhankelijke zorg daarin belangrijk. Ernst ziet een online platform voor zich dat aan de patiënt gekoppeld is èn blijft. Verschillende professionals en instellingen kunnen op deze manier tegelijkertijd en na elkaar zorg bieden en verschillende interventies kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Minddistrict ondersteunt generalistische ggz

Ook Minddistrict ziet de potentie van de generalistische ggz: positief en realistisch ingestelde zorg tegen een redelijke prijs. Minddistrict biedt cliënten laagdrempelige interventies, die gericht zijn op het duurzaam veranderen van gedrag en met een groot vertrouwen in de veerkracht van de cliënt. De gebruikerservaring staat daarbij voorop, zodat de cliënt telkens weer terugkeert om op een persoonlijke manier aan gezond gedrag te werken. Ook werken we aan de koppeling tussen verschillende segmenten in de zorg, waardoor dossieroverdracht soepeler verloopt en de drempel voor doorverwijzing zo laag mogelijk wordt. Zo werken we mee aan een sterke Generalistische ggz.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op LinkedIn

Contact

Wil je reageren, heb je ook een goed idee of juist een vraag? Neem contact met ons op.