We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Samenwerking Gx met 3 jaar verlengd

De Gx legt de lat voor de ontwikkeling van ehealth flink omhoog

Samen met 11 Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland vormt Minddistrict de Gx. De focus van dit samenwerkingsverband lag de afgelopen jaren op een goede implementatie en integratie van ehealth. Ook wordt samengewerkt aan het continu verbeteren van het platform van Minddistrict. De Gx heeft besloten de samenwerking met 3 jaar te verlengen, met een hernieuwde focus: de toegevoegde waarde van ehealth in kaart brengen.

Wat begon als een kleine groep deelnemers groeide de afgelopen jaren uit tot de Gx, met landelijke dekking: GGZ Noord-HollandNoord, Dimence, Novadic-Kentron, GGZ, Delfland, GGZ Eindhoven, Reinier van Arkel Groep, Stichting Lentis, GGZ Oost-Brabant, Mondriaan, Emergis en Tactus.

Mark-Karlijn-Danielle-de-geïnterviewden

Afgesproken is om de lat een flink stuk hoger te leggen de komende 3 jaar. Dat vindt Mark Dekker (Business Change Manager bij GGZ-aanbieder Lentis) een logische stap: “Bij Lentis hebben we als uitgangspunt: digitaal is normaal. De focus ligt op een blended behandeling, die soms 100 procent online kan zijn. We zetten Minddistrict niet alleen in als online behandelplatform, maar ook als communicatie- en serviceplatform. In het administratieve proces van in ieder geval de ambulante afdelingen is geregeld dat cliënten niet alleen aan een behandelaar, maar ook aan het platform gekoppeld worden. In steeds meer gevallen hoort daar de inzet van een welkomstmodule bij, of de wachttijd-interventie die we in het kader van VIPP GGZ ontwikkelden.”

"Digitaal is normaal bij Tactus"

Ook Karlijn de Groot (programmamanager digitale zorg bij Tactus) is het ermee eens dat de inzet van ehealth tegenwoordig heel gewoon geworden is en de GGZ toegankelijker maakt. Dat is hard nodig, want die toegankelijkheid staat over het hele zorglandschap onder druk. Voor Karlijn is het in elk geval niets nieuws: “Wij werken al sinds 2005 met ehealth. Het gaat niet meer over digitale en reguliere zorg, het gaat over de integratie ervan in al onze trajecten en processen.”

Een win-win situatie

De adoptie en integratie van ehealth is voor Minddistrict inmiddels gesneden koek, maar toch is er enorme baat bij deze structurele samenwerking. “Wij wilden graag meer direct en structureel contact met hulpverleners en cliënten die ons platform gebruiken. Met de kennis die daaruit vloeit verbeteren we ons product en de productontwikkeling. En daarmee ook de resultaten”, vertelt Daniëlle Revers (Business Director NL bij Minddistrict). “Je merkt gewoon dat de Gx echt leeft binnen onze organisatie”.

Minddistrict ontvangt waardevolle verbeterpunten en de GGZ-instellingen krijgen een steeds innovatiever platform, dat in toenemende mate aansluit op de specifieke behoeften van hun cliënten. Daniëlle noemt het een win-win situatie: “Hier geldt écht: hoe meer input je geeft, hoe nauwkeuriger het platform op jouw eigen situatie wordt afgestemd.”

"Je merkt gewoon dat de Gx echt leeft binnen onze organisatie"

De input van meerdere instellingen was ook een belangrijke reden voor Tactus Verslavingszorg om aan te haken. Karlijn: “Wij passen ehealth al lang toe. Maar om tot een structurele adoptie en integratie te komen, heb je veel momentum nodig. Dat red je niet als verslavingszorginstelling in je eentje. Je moet daar in groter verband in optrekken en kennis uitwisselen met andere organisaties in de GGZ over hoe zij dit doen.”

Effectief samenwerken

Voor deze doorontwikkeling en de integratie van ehealth in je eigen processen heeft het volgens Mark een enorme meerwaarde wanneer je in gesprek gaat met bestuurders en projectleiders. “Je loopt vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Als je die in isolatie probeert op te lossen, kom je veel langzamer vooruit. En soms zelfs helemaal niet.”

Karlijn ziet dat er is inmiddels een heel netwerk is gegroeid. “Buiten de formele overlegstructuren om spar ik ook veel met Gx-collega’s: hoe doen jullie dit, wat zijn jullie ervaringen? Je hebt een behoorlijke dosis lef en wilskracht nodig om te komen tot een goede integratie van digitale en reguliere zorg. Dan is het fijn als je dat niet alleen hoeft te doen, maar dat je elkaar daarin opzoekt en versterkt.”

"Je loopt vaak tegen dezelfde uitdagingen aan"

“Op het ene punt loopt de ene Gx-deelnemer voorop, op een ander punt weer een andere organisatie”, vervolgt Mark. “Zo versterk je elkaar. En dat we dit samen doen met Minddistrict, voegt extra waarde toe, omdat onze ervaringen in de doorontwikkeling van het platform vertaald worden. Dat maakt deze samenwerking wel uniek.”

Minddistrict en de Gx

Volgens Daniëlle heeft Minddistrict als platform ook veel te danken aan Gx. “Minddistrict heeft een Discovery Team dat veel onderzoek doet naar hoe mensen het platform gebruiken en willen gebruiken. Die uitkomsten nemen we mee voor eigenlijk elke ontwikkeling die we doen, van modules en features tot de manier waarop we ons platform in een organisatie helpen uitrollen. Daarmee kunnen we veel effectiever en specifieker ontwikkelen. Het Gx-samenwerkingsverband was één van de motoren waarop het Discovery Team kon draaien: zó veel behandelaren en cliënten hebben meegewerkt. Hierdoor hebben we het platform verder kunnen ontwikkelen. Veel van wat we de afgelopen jaren bereikt hebben was mede met hulp van de 11 Gx-leden.”

De komende drie jaar is het dus tijd voor de volgende stap, benadrukt Daniëlle. “We willen erachter komen: wat werkt wel, wat werkt niet. Daarvoor heb je data en meetmomenten nodig en dat is waar we ons aan hebben gecommitteerd voor de komende drie jaar. Uniek is ook: we willen meetbaar maken wat een zinvolle inzet van ehealth is. We hebben hiervoor kpi’s opgesteld om te kijken: doet ehealth overal wat het moet doen? Hoe kunnen we dat aantonen? Hoe kunnen we meer doen met wat wel werkt en minder met wat niet werkt? We hebben hiervoor duidelijke doelen opgesteld, zodat we op termijn kunnen bepalen of we in de praktijk realiseren wat we samen voor ogen hebben.”

"Hoe kunnen we meer doen met wat wel werkt en minder met wat niet werkt?"

Op de goede weg

Initiatieven zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) bevestigen dat de Gx op de goede weg zit. “We waren binnen Gx al langer bezig met de invulling van hybride zorg”, vertelt Karlijn. “Maar de focus van het IZA hierop zorgt zeker voor meer momentum. Een van de grotere bottlenecks waarmee wij te maken hebben, is om de grote groep behandelaren mee te nemen die geen ehealth minded early adopters zijn. Elke zorgverlener moet hybride zorg gaan omarmen als manier om de zorg toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden en meer zorgcapaciteit vrij te spelen. En dat onderstreept het IZA.”

"De focus van het IZA op hybride zorg zorgt zeker voor meer momentum"

De Gx is de afgelopen jaren flink gegroeid tot de hechte club die het nu is. Wordt er gedacht aan verdere uitbreiding? “We zijn heel blij met het nieuwe contract en alle deelnemers van de Gx zijn goed op elkaar ingespeeld”, regeert Daniëlle. “Soms is er sprake van deels uiteenlopende visies, andere prioriteiten. Dat doet niets af aan het feit dat de Gx een hechte club is. Samen hebben we veel bereikt. Wat dat betreft geldt ‘never change a winning team’. Maar met talentvolle ‘spelers’ kunnen we altijd in gesprek gaan natuurlijk.”

Ook Karlijn is blij met de organisatie zoals die er nu staat. “Je merkt gewoon dat de Gx echt leeft binnen onze organisatie. Onze betrokken projectleiders hebben echt het idee dat er iets te halen is, het wordt niet als een moetje gezien. Het is een hele inspirerende club, gemêleerd maar met voldoende overeenkomsten om samen 1+1 tot 4 te maken. Voor de implementatie van ehealth en verdere verbetering van het Minddistrict-platform vind ik het Gx-verband onmisbaar.”

Deelnemers-van-de-Gx

Wil je meer weten?

Meer weten over de Gx?

Lees hier over hoe de Gx zorgt voor ehealthversnelling

Heb je vragen?

Neem contact met ons op!

Dit is een ingekorte versie van het interview dat in ICT&Health Magazine 12/2023 verscheen.